Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania Zespołu Szkół od 20 grudnia 2021 roku

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, o zasadach pracy Zespołu Szkół w Karlinie od poniedziałku 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia:

  1. Szkoła przechodzi na tryb kształcenia za pomocą technik na odległość (nauczanie zdalne) na platformie MS TEAMS. Nauczanie zdalne dotyczy większości zajęć szkolnych.
  2. Dla uczniów klasy IV TM zostaną zorganizowane konsultacje przed egzaminem zawodowym – pierwsze już 22 grudnia 2021 roku o godz.9.00, natomiast terminy konsultacji maturalnych zostaną ustalone w porozumieniu z wychowawcą
  3. Kursy teoretyczne dla uczniów BSI będą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, zgodnie z informacjami przekazanymi przez placówki prowadzące turnusy kształcenia zawodowego teoretycznego.
  4. Uczniowie BSI- młodociani pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze u swoich pracodawców, o ile nie występują tam zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  5. Funkcjonowanie internatu jest zawieszone od 22.12. 2021 do 09.01.2022 roku.
  6. Uczniowie, którzy mają problem ze sprzętem komputerowym proszeni są o zgłoszenie to wychowawcom i ustalenie terminu odbioru sprzętu. Komputery użyczane są na wniosek rodzica/opiekuna i po podpisaniu umowy z dyrektorem, dlatego konieczna jest wizyta rodzica w szkole. 
  7. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, nie  będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, będą mieli taką możliwość w szkole. Proszę o kontakt z wychowawcą.
  8. Zajęcia rewalidacyjne i z pomocy pedagogiczno-psychologicznej mogą być prowadzone w kontakcie bezpośrednim w szkole – w celu ustalenia form pomocy proszę kontaktować się indywidualnie z wychowawcami.  

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania z rodzicami w formule online przez dostępy uczniów. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

Obrazek przedstawia grafikę: kontury postaci przed ekranem komputera i wyświetlająca się na ekranie oraz tekst: „Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym”. Tło jest białe, a większość tekstu w kolorze czarnym poza: 20, 9, systemem zdalnym, które są napisane czerwoną czcionką.

Poznańskie i nadmorskie pyry razem… czyli my w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”

W dniach 08-09.12.2021r, grupa uczniów z trzecich klas Zespołu Szkół w Karlinie wzięła udział w dwudniowej wycieczce do Poznania, zorganizowanej dzięki dofinansowaniu z ministerialnego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Poważnemu zwiedzaniu zabytków narodowych, takich jak Historyczny Stary Rynek, Muzeum Sztuk Użytkowych, Etnografii, Powstania Wielkopolskiego, Bambrów czy też Ogrodu Botanicznego i Palmiarni, towarzyszyły warsztaty zatytułowane „Barwne życie fotografii”. W ramach zajęć pozaszkolnych, uczniów czekała ucieczka z Escape roomu zlokalizowanego w Szkole Magii, pranie pieniędzy i skoki w górę łóżka w Muzeum Szczęścia i Iluzji, wieczór z grami w Cybermachine, Zorro podający serniczek w Meksykanie oraz jarmark bożonarodzeniowy z karuzelami. Fajna grupa, świąteczny czas, pełno koziołków wkoło oraz liczne atrakcje sprawiły, iż wszyscy nie tylko świetnie się razem bawili ale i wrócili do domu z niezapomnianymi wrażeniami. Opiekunowie p. Renata Piszak-Walczykowska oraz p.Kevin Ćwiek byli pod wrażeniem kultury osobistej oraz zdyscyplinowania grupy, której dziękują za miłą atmosferę i ciekawie spędzone wspólnie dwa dni.
Więcej zdjęć i filmik z wyjazdu na naszej stronie Facebooka oraz #PoznajPolskę #zskarlino #karlinomamoc

Kolaż 3 zdjęć przedstawia na górze dwie klasy trzecie a i b osobno z opiekunem panem Kevinem, natomiast zdjęcie na dole pokazuje całą grupę z opiekunką panią Renatą.

Renata Piszak-Walczykowska

WYCIECZKA DO WARSZAWY

Dnia 06.12.2021 roku wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wyjazd przygotowaliśmy w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Celem naszej wycieczki było poznawanie istotnych miejsc oraz wydarzeń związanych z historią Polski – ważnych dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Nasza grupa liczyła 24 osoby. Opiekę nad grupą sprawowało dwóch opiekunów.

Wycieczkę rozpoczęliśmy zbiórką o godzinie 2.45. O godzinie 3.00 wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż do stolicy Polski. Na miejsce dotarliśmy o godzinie 10.00, gdzie czekał już na nas przewodnik p. Janusz Kępka, który zajął się naszą grupą. Ze względu na obostrzenia podzielono nas na dwie grupy i rozpoczęliśmy zwiedzanie z przewodnikami Muzeum Powstania Warszawskiego. Ogromne wrażenie na nas wywarł stalowy monument, którego ściany pokrywały daty kolejnych dni powstania i ślady po pociskach, a z wewnątrz dobiegało brzmienie bijącego serca, które symbolizuje życie Warszawy w 1944 roku. Wprowadzeni w tematykę II wojny światowej pod kierunkiem przewodnika
p. Ewy Ter-Tatewosjan podążyliśmy pod fragment MURU GETTA Warszawskiego. Następnie udaliśmy się do Parku Świętokrzyskiego, gdzie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia na tle Pałacu Kultury i Nauki oraz przewodnik opowiedział nam i pokazał jeden z najnowszych warszawskich pomników – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi. Uczniowie zobaczyli również współczesną Warszawę: najnowsze wieżowce i stacje metra. Około godziny 14.00 pojechaliśmy zwiedzać Stare Miasto. Spacerowaliśmy z przewodnikiem po Placu Zamkowym, widzieliśmy Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski – z zewnątrz, Barbakan, pomnik Małego Powstańca oraz dotarliśmy do Rynku Starego Miasta.

Grupa uczniów ZSKarlino przy pomniku Małego Powstańca, znajdującym się przy ulicy Podwale u zbiegu z ulicą Wąski Dunaj, przy zewnętrznym murze obronnym Starego Miasta w Warszawie.

W centrum miasta zjedliśmy obiad i pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Wizyta tam pozwoliła nam zobaczyć na żywo i w praktyce wiele zjawisk, m.in. z dziedziny biologii, fizyki, geografii i chemii. Wyczerpani po nocnej podróży oraz po intensywnym zwiedzaniu udaliśmy się na nocleg do hotelu. Po krótkim odpoczynku wraz z opiekunami postanowiliśmy spojrzeć na Warszawę nocą. Następnego dnia w mroźny poranek wybraliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie na terenie parku podziwialiśmy pomniki, rzeźby, architekturę i przyrodę. Zwiedziliśmy Starą Oranżerię i Pałac Na Wyspie. Stamtąd wyruszyliśmy do Zamku Królewskiego. Po drodze, na Placu Piłsudskiego byliśmy świadkami zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy wnętrze zamku. Mieliśmy również niepowtarzalną okazję podziwiać dzieło wypożyczone z prywatnej kolekcji Portret Anny Austriaczki Petera Paula Rubensa. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i zadowoleni z pobytu wróciliśmy do domu.

Grupa uczniów ZSKarlinow przy secesyjnym pomniku Fryderyka Chopina w parku Łazienkowskim w Warszawie,

Emilia Marunowska

Granty PPGR – ważna informacja!

W związku ze zmianą wytycznych  w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych  w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia,  należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Osoby zainteresowane, prosimy o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające:

1. Fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych) w gminie objętej PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

2. Potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewnego  w linii prostej członka rodziny o którym mowa w pkt 1. (weryfikacja poprzez odpisy aktów stanu cywilnego).

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki oraz dane osoby, która złożyła oświadczenie tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) do: Zakładu Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie do dnia 7.12.2021r.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – od klasy „0” szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

Międzynarodowy Dzień życzliwości i pozdrowień

Nasi uczniowie włączyli się w obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Celem akcji jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość oraz rozbudzenie w nich pozytywnych emocji. Z tej okazji w wielu miejscach szkoły pojawiły się karteczki z miłymi słowami dla każdego. Uśmiech dzisiaj był obowiązkowy.

Grafika przedstawia gazetkę ścienną. W centralnej części napis „Dzień Życzliwości i Pozdrowień 22.11.”; wokoło serduszka, kwiatki i uśmiechnięte buzie w kolorze żółtym i czerwonym

Wybory do młodzieżowej Rady Miejskiej

22 listopada odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada jest organem konsultacyjnym reprezentującym interesy młodzieży mieszkającej lub uczącej się w gminie Karlino. Składa się z piętnastu członków liczących 13-19 lat. W naszym okręgu wyborczym o siedem mandatów ubiega się dwanaścioro kandydatów. O tym, kto będzie naszym radnym, dowiemy się za kilka dni.

Grafika przedstawia ucznia wrzucającego głos do urny wyborczej. Urna jest biało- czerwona.
Grafika przedstawia liczenie głosów przez trzyosobową komisję wyborczą

BohaterON – włącz historię!

W tym tygodniu na lekcji projektowania graficznego klasa ITG zaznaczyła udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię. Uczniowie w tym celu zaprojektowali i wydrukowali kartki pocztowe, które zostaną wysłane do wybranych powstańców. W ten sposób połączono historię z grafiką komputerową.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania w której uczestniczy również nasza szkoła. Kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Krystian Zalewski, Ireneusz Tyborski

Spotkanie wyborcze

Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) nabiera rozpędu. 17 listopada w holu odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z kandydatami na radnych. Radne obecnej kadencji- Alicja Gwóźdź i Oliwia Troszczyńska- przedstawiły historię demokracji oraz zadania i sposób funkcjonowania MRM. Następnie wysłuchaliśmy prezentacji kandydatów i ich programów. Na koniec kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego oraz wyborców- uczniów Zespołu Szkół w Karlinie. Wybory już w poniedziałek.

Grafika przedstawia kandydatów na radnych prezentujących swoje programy
Grafika przedstawia plakaty wyborcze

Dzień tolerancji

16 listopada uczniowie Zespołu Szkół włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Z tej okazji szkołę ozdobiły plakaty przypominające jak ważna jest tolerancja w życiu każdego człowieka.

Grafika przedstawia uczniów zwiedzających wystawę plakatów

Erasmuski z Zespołu Szkół wróciły z Włoch

W dniach 27-29.10 br., odbyła się w naszej szkole promocja projektu „Two faces of technology. Isolation and opportunities”, realizowanego wraz ze szkołami z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Czech w ramach programu Erasmus +. Uczennice, które kilka dni temu wróciły z Włoch, opowiedziały swoim kolegom i koleżankom o swoim pobycie w miejscowości Benevento. W trakcie trzeciego już spotkania partnerskiego, wzięliśmy udział w warsztatach integracyjnych, komputerowych, informatycznych, szkoleniu dotyczącym cyberbullyingu oraz konkursie na najlepsze plakaty pod tytułem „Technological innovations” and „We have no difference”. Zajęciom w szkole towarzyszyło zwiedzanie Benevento, Neapolu, Pompei oraz Sorento. Największą niespodzianką całego pobytu, o której się dowiedzieliśmy, była wizyta u Olivandera, gdzie nie tylko mogliśmy spotkać wszystkich bohaterów Harrego Pottera, zgarnąć mapę Huncwotów, zjeść Voldemorta i tym pozostałych, ale i kupić różdżkę lub zmieniacz czasu ;D. Szczegółowe informacje znaleźć można na naszej międzynarodowej stronie projektu: https://www.facebook.com/groups/1462364587272638

Grafika zawiera dwie fotografie pokazujące uczennice promujące projekt z programu Erasmus oraz 4 fotografie przedstawiające grupkę osób, która uczestniczyła w projekcie i na tym slajdzie są one pokazane kolejno w Neapolu, Benevento, Pompejach i Sorento. Na dole slajdu znajdują się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły
Grafika zawiera jedno zdjęcie uczennicy opowiadającej o projekcie oraz 4 zdjęcia z warsztatów, które odbyły się w szkole. Jedno zdjęcie przedstawia wszystkie prace plastyczne wykonane przez uczniów i umieszczone na wystawie. Na dole slajdu znajduje się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły.
Grafika zawiera zdjęcie uczennicy opowiadającej o projekcie oraz pięć zdjęć z restauracji.
W środku slajdu znajdują się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły.
Grafika zawiera zdjęcie uczennicy opowiadającej o projekcie, trzy zdjęcia ukazujące szkołę w Benevento oraz dwa zdjęcia grupowe, zdjęcie naszej grupy polskiej oraz zdjęcie całej grupy międzynarodowej biorącej udział w tym spotkaniu partnerskim. W środku slajdu znajdują się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły.

loading