Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 • Technikum
  – technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  – technik mechatronik
 • Branżowa Szkoła I stopnia
  – klasa wielozawodowa
    – kucharz
    – fryzjer
    – sprzedawca
    – betoniarz – zbrojarz
    – elektryk
    – automatyk
    – elektromechanik
    – mechatronik
    – mechanik precyzyjny
    – operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego 
    – mechanik pojazdów samochodowych
    – inne zawody
 • Liceum Ogólnokształcące 
   – dla dorosłych

Wypełnij wniosek online od 10.05.2024  (dotyczy  tylko  szkół  dla  młodzieży)

Po wypełnieniu wniosku online, rodzic/opiekun prawny, w terminie
od 21 czerwca 2024 r. do 05 lipca 2024 r. musi zgłosić się do szkoły w celu podpisania papierowej wersji wniosku oraz dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną


OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Film promocyjny szkoły – zaplecze dydaktyczne
OFERTA SZKOŁY
OFERTA SZKOŁY
WIRTUALNY SPACER
ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
INTERNAT

Accessibility Toolbar

loading