Rekrutacja

 • Technikum
  – technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  – technik mechatronik
 • Branżowa Szkoła I stopnia
  – klasa wielozawodowa
    – kucharz
    – fryzjer
    – sprzedawca
    – betoniarz – zbrojarz
    – elektryk
    – automatyk
    – elektromechanik
    – mechatronik
    – mechanik precyzyjny
    – mechanik – monter maszyn i urządzeń
    – mechanik pojazdów samochodowych
    – inne zawody
 • Liceum Ogólnokształcące 
   – dla młodzieży i dorosłych

Wypełnij wniosek online od 09.05.2023  (dotyczy  tylko  szkół  dla  młodzieży)

Po wypełnieniu wniosku online, rodzic/opiekun prawny, w terminie od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r. musi zgłosić się do szkoły w celu podpisania papierowej wersji wniosku oraz dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną


OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Film promocyjny szkoły – zaplecze dydaktyczne
OFERTA SZKOŁY
OFERTA SZKOŁY
WIRTUALNY SPACER
ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
INTERNAT

loading