Nasza szkoła

Dziennik elektroniczny

Link do zalogowania się na dziennik elektroniczny VULCAN UONET+: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakarlino/ Aby utworzyć hasło dostępu do systemu VULCAN UONET+ należy: Uruchomić witrynę i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się. Kliknij odnośnik Załóż konto. W oknie Tworzenie konta wpisać adres e-mal, który został podany wychowawcy klasy. Następnie zaznaczyć opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknąć …

Plan lekcji

https://zskarlino.pl/wp-content/uploads/2014/09/Plan-lekcji-od-13.05.2024.pdf

Dokumenty

Regulaminy: Regulamin nauki zdalnej ZS w Karlinie  Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa – aktualizacja z 16.10.2020 r.  Regulamin Internatu Zespołu Szkół w Karlinie Statut Zespołu Szkół w Karlinie – 01.09.2017 r. – tekst jednolity (dot. LO) Statut Technikum – tekst jednolity – 30 sierpnia 2019 r. Statut BSI – tekst jednolity – 30 sierpnia 2019 r. Regulamin wynajmu …

Kadra

Dyrektor szkoły: Justyna Syga (język angielski) Wicedyrektor szkoły: Maryla Sochacka (wychowanie fizyczne) Czarnas Marzena BHP, EDB, biologia, geografia, wychowawca klasy 5 TGM Ćwiek Kevin przedmioty zawodowe TG Grzelak Magdalena wychowawca w internacie Jaguścik-Rudnicka Renata język polski Jakubowska Marta język polski, logopedia, wychowawca klasy 2 TG Jodko Dorota przedmioty zawodowe TG Kadłubowska Beata fizyka, przedmioty zawodowe …

Młodzieżowa Rada Miejska

DLA SZKÓŁ — kliknij po dodatkowe informacje Ruszają wybory IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. W okręgu Zespołu Szkół w Karlinie wybieramy siedmioro radnych. Kandydować mogą wszystkie osoby zamieszkałe na terenie gminy Karlino, uczące się w dowolnej szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Przypominam, że kandydat musi dopełnić pewnych formalności: Zebrać podpisy piętnastu osób popierających jego kandydaturę. Osoby …

Ważne daty

04 września 2023 r. – rozpoczęcie roku szkolnego26 kwietnia 2024 r. – zakończenie roku klas V Technikum21 czerwca 2024 r. – zakończenie roku szkolnego :-) Zebrania z rodzicami: 12.09.2023 r.24.10.2023 r.12.12.2023 r.06.02.2024 r.26.03.2024 r.21.05.2024 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 23 – 31 grudnia 2023 r. – zimowa przerwa świąteczna15 stycznia – 28 stycznia 2024 …

Multimedia związane z rekrutacją

     

Rada rodziców

Rada Rodziców Przewodniczący: Monika Dudzik Zastępca przewodniczącego: Dorota Lange Skarbnik: Ewelina Bagińska Numer konta bankowego Rady Rodziców: 20 8562 0007 0025 4908 2000 0010

Doradztwo Zawodowe

Usługi z zakresu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Karlinie W Zespole Szkół w Karlinie działa doradztwo zawodowe i edukacyjne, którym zajmuje się p. Beata Kadłubowska, doradczyni zawodowa. W ramach swoich usług oferuje uczniom Zespołu Szkół oraz ich rodzicom/opiekunom i wszystkim zainteresowanym: spotkania, których celem jest przybliżenie świata zawodów, rynku pracy i warunków decydujących o …

Standardy ochrony małoletnich

Accessibility Toolbar

loading