Nasza szkoła

Dziennik elektroniczny

Link do zalogowania się na dziennik elektroniczny VULCAN UONET+: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakarlino/ Aby utworzyć hasło dostępu do systemu VULCAN UONET+ należy: Uruchomić witrynę i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się. Kliknij odnośnik Załóż konto. W oknie Tworzenie konta wpisać adres e-mal, który został podany wychowawcy klasy. Następnie zaznaczyć opcję Nie jestem robotem, a następnie kliknąć …

Plan lekcji

Dokumenty

Regulaminy: Regulamin nauki zdalnej ZS w Karlinie  Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa – aktualizacja z 16.10.2020 r.  Regulamin Internatu Zespołu Szkół w Karlinie Statut Zespołu Szkół w Karlinie – 01.09.2017 r. – tekst jednolity (dot. LO) Statut Technikum – tekst jednolity – 30 sierpnia 2019 r. Statut BSI – tekst jednolity – 30 sierpnia 2019 r. Regulamin wynajmu …

Kadra

Dyrektor szkoły: Justyna Syga (język angielski) Wicedyrektor szkoły: Maryla Sochacka (wychowanie fizyczne) Błażejewski Andrzej przedmioty zawodowe TM Chwieduk Grażyna język polski, wychowawca klasy 4 TGM a Czarnas Marzena BHP, EDB, biologia, geografia, wychowawca klasy 4 TGM b Ćwiek Kevin przedmioty zawodowe TG Grzelak Magdalena wychowawca w internacie, plastyka Jaguścik-Rudnicka Renata język polski Jakubowska Marta język …

Młodzieżowa Rada Miejska

DLA SZKÓŁ — kliknij po dodatkowe informacje Ruszają wybory IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. W okręgu Zespołu Szkół w Karlinie wybieramy siedmioro radnych. Kandydować mogą wszystkie osoby zamieszkałe na terenie gminy Karlino, uczące się w dowolnej szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Przypominam, że kandydat musi dopełnić pewnych formalności: Zebrać podpisy piętnastu osób popierających jego kandydaturę. Osoby …

Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 Podręczniki 2022-2023 dla absolwentów gimnazjum (klasa IV TM, TG)  Podręczniki 2022-2023 dla absolwentów szkoły podstawowej 

Ważne daty

Zebrania z rodzicami:06.09.2022 r.25.10.2022 r.20.12.2022 r.07.02.2023 r.21.03.2023 r.16.05.2023 r. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej23 – 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna13 lutego – 26 lutego 2023 r. – ferie zimowe06-11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna23 czerwca 2023 r. – zakończenie roku szkolnego …

Multimedia związane z rekrutacją

     

Rada rodziców

Rada Rodziców Przewodniczący: Monika Dudzik Zastępca przewodniczącego: Elżbieta Burszta Skarbnik: Karolina Sołtysiak Numer konta bankowego Rady Rodziców: 20 8562 0007 0025 4908 2000 0010

Doradztwo Zawodowe

Usługi z zakresu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Karlinie W Zespole Szkół w Karlinie działa doradztwo zawodowe i edukacyjne, którym zajmuje się p. Beata Kadłubowska, doradczyni zawodowa. W ramach swoich usług oferuje uczniom Zespołu Szkół oraz ich rodzicom/opiekunom i wszystkim zainteresowanym: spotkania, których celem jest przybliżenie świata zawodów, rynku pracy i warunków decydujących o …

loading