Zmiany w planie lekcji na okres 14-18.02.2022 r.

Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie na platformie TEAMS – zgodnie z obowiązującym planem lekcji
na II semestr

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią wicedyrektor – tel. 535 988 437

loading