Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkania wychowawców z rodzicami.
Już w najbliższy wtorek 17 maja zapraszamy do Zespołu w Karlinie, zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Podczas spotkań z wychowawcami uzyskają Państwo informacje na temat bieżących osiągnieć Waszych dzieci oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych, a także planowanych stażach i praktykach zawodowych w ramach Projektu edukacyjnego „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!”

Plan lekcji od 04.05.2022

Zajęcia z grafiki komputerowej

Aby zostać grafikiem komputerowym nie trzeba mieć zdolności manualnych. Wystarczą umiejętności wykorzystania możliwości programów graficznych takich jak Adobe Photoshop czy Adobe Illustrator. Przez ostatnie lekcje na przedmiocie Projektowanie graficzne, uczniowie klasy ITG wykonali szereg grafik narysowanych tylko przy pomocy figur geometrycznych. Od tych urwisów i huncwotów i znanej postaci z gry komputerowej zaczęliśmy przymiarki do samodzielnego wykonania logotypów na kolejnych zajęciach. 

Rysowanie z wykorzystaniem gotowych kształtów (prostokątów, elips, gwiazd itp.) może być zaskakująco kreatywnym i satysfakcjonującym wyzwaniem, szczególnie jeśli wydaje Ci się, że nie umiesz rysować.  

Internat – ważne informacje!

Od 01 kwietnia 2022 r. stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 19,00 zł

Numer konta, na który należy uregulować odpłatność za wyżywienie:

Szkoła Podstawowa w Karlinie
ul. Traugutta 2
78-230 Karlino

Numer konta: 52 1020 2821 0000 1002 0119 4034

W tytule przelewu należy wpisać:
„imię i nazwisko wychowanka; wyżywienie – internat za miesiąc: …”

Termin płatności: do 5 dnia każdego miesiąca. 

W przypadku nieobecności wychowanka w internacie rezygnację z wyżywienia należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godz. 8.30 do Pani Maryli Sochackiej 535 988 437 (od poniedziałku do piątku)
Nie ma możliwości wypisania wychowanka z wyżywienia w dniu jego nieobecności. 

Zakwaterowanie w internacie w niedzielę od 18.00 do 22.00

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami

Grafika przedstawia zestawienie oddziałów, wychowawców, godzin i klas spotkań w tabeli zatytułowanej „SPOTKANIA Z RODZICAMI (WTOREK 29.03.2022r.) Tytuł znajduje się na granatowym tle, a w prawym górnym rogu jest logo szkoły

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami, zgodnie z harmonogramem przekazanym za pomocą dziennika elektronicznego.
Podczas spotkań uzyskają Państwo informacje związane z bieżącą pracą szkoły oraz wynikami młodzieży. W klasie IV TM zostaną przekazane informacje na temat przewidywanych rocznych ocen.
Liczymy na aktywny udział Państwa w spotkaniach!

Poznaj Polskę – kolejna edycja

Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne

Gmina Karlino realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/30/2022 z dnia 04.03.2022 r. o powierzenie grantu.

Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie.

Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostało objętych  254 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Karlino tj.:
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,
– Szkoła Podstawowa w Daszewie,
– Szkoła Podstawowa w Karścinie,
– Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie,
– Zespół Szkół w Karlinie.

Dzięki przyznanemu wsparciu w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:
1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
5) zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Termin realizacji grantu: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 24.06.2022 r.

Wartość przyznanego grantu: 98 212,80 zł
w tym dofinansowanie z UE: 92 811,10 zł
Wartość wkładu własnego Gminy Karlino: 5401,70 zł

Grafika przedstawia logotypy projektu edukacyjnego wraz z nazwali grantodawców: Fundusze Europejskie Program Regionalny- niebieski nieregularny czworokąt z gwiazdami w kolorach żółtym, białym i czerwonym, Reczpospolita Polska Flaga biało-czerwona, Pomorze Zachodnie znak „V” ułożony z zielono-żółto-niebieskich elementów, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny z flagą unijną – niebieski prostokąt z żółtymi gwiazdami ułożonymi w kole

Tydzień w słońcu gorącej Hiszpanii

W dniach 27.2-05.03 –uczennice Zespołu Szkół w Karlinie wzięły udział w kolejnym, międzynarodowym spotkaniu partnerskim w ramach projektu Erasmus +, zatytułowanego „Two faces of technology. Isolation and opportunities”, które tym razem miało miejsce w Hiszpanii.

Grafika przedstawia uczniów ZSKarlino wraz z uczniami ze szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+ , zwiedzających katedrę w Murcii w Hiszpanii.

Nasz pobyt w szkole rozpoczęliśmy od przepięknego apelu oraz koncertu zorganizowanego ku czci Narodu Ukraińskiego walczącego o swoją wolność. Następnie zwiedziliśmy szkołę a także wzięliśmy udział w zabawie integracyjnej oraz warsztatach na temat cyberbullyingu i innych zagrożeń związanych z Internetem. W trakcie tygodniowego pobytu w Murcii, byliśmy także na zajęciach z programowania C++ oraz nakręciliśmy filmiki oparte na naszych wpisach z bloga dotyczącego wyzwania „The week without the Internet”.

Zajęciom szkolnym towarzyszyły liczne spotkania integracyjne, wycieczka statkiem po Morzu Śródziemnym oraz zwiedzanie takich miast jak Murcia, Walencja oraz Kartaghena. Wspaniała pogoda, przesympatyczni ludzie i fantastyczna atmosfera sprawiły, iż tydzień zleciał nam bardzo szybko i żal było wracać do domu.

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

Pierwszy Światowy Dzień Konsumenta, znany również jako Światowy Dzień Praw Konsumenta – odbył się w 1983 r. w rocznicę przemówienia Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA sformułował wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów, tj.: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe.

Jest to dobra okazja do uświadomienia sobie o tym, jakie my – konsumenci mamy prawa i kto nam może pomóc w ich egzekwowaniu.

15 marca br wszyscy uczniowie w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości będą mieli okazję przypomnieć sobie o podstawowych prawach konsumenta oraz o sposobie zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

Szkolenie Solid Edge

Dnia 13.03.2022r pierwsza grupa uczniów ZSKarlino podeszła do egzaminu z zakresu obsługi oprogramowania Solid Edge, kończącego szkolenie „Wykorzystywanie Pakietu edukacyjnego CAD-edukacja opartego na oprogramowaniu Solid Edge”, realizowanego w ramach projektu „Razem w zawodową przyszłość-BIS!”. Miło nam poinformować iż wszyscy uczniowie zdali egzamin i stali się posiadaczami certyfikatu poświadczającym ich wiedzę i umiejętności. 
Gratulujemy!

loading