Kierunki kształcenia

Technikum w Karlinie

W ramach Zespołu Szkół w Karlinie prowadzone jest kształcenie w zawodach: technik mechatronik technik grafiki i poligrafii cyfrowej Mechatronika – to dziedzina techniki będąca synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki …

Branżowa Szkoła I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KARLINIE (BSI) KLASA WIELOZAWODOWA kucharz fryzjer sprzedawca betoniarz – zbrojarz elektryk automatyk elektromechanik mechatronik mechanik precyzyjny mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej mechanik – monter maszyn i urządzeń mechanik pojazdów samochodowych inne zawody Kształcimy w n/w zawodach pod warunkiem znalezienia praktyki w zakładach pracy.  Wykaz zawodów w Branżowej Szkole I …

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH BĘDZIE TRWAĆ: 4 lata  – 8 semestrów absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej oraz branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są do klasy drugiej  o przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą do końca 2021 r.  zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty NAUKA …

loading