Powrót do Nasza szkoła

Kadra

Dyrektor szkoły: Justyna Syga (język angielski)

Wicedyrektor szkoły: Maryla Sochacka (wychowanie fizyczne)


Błażejewski Andrzej przedmioty zawodowe TM
Chwieduk Grażyna język polski, wychowawca w internacie, wychowawca klasy 2 TG a
Czarnas Marzena WOS, BHP wychowawca klasy 2 TM b
wychowawca w internacie
Jaguścik-Rudnicka Renata język polski, wychowawca klasy 2 BSI c
wychowawca w internacie
Kadłubowska Beata fizyka, przedmioty zawodowe TM, wychowawca klasy 2 BSI b
Korzeniowski Jan wychowanie fizyczne
Traczyk Dominika wychowawca w internacie
Malińska Magdalena pedagog szkolny, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy 1 BSI
Małaszyńska-Śmierciew Marta informatyka, EDB, matematyka, rysunek techniczny, wychowawca klasy 1 TM
Marunowska Emilia matematyka, wychowawca klasy 3 TM
   
Piszak-Walczykowska Renata język angielski, wychowawca klasy 2 TG b
Rusiecka Anna chemia, geografia, wychowawca w internacie, wychowawca klasy 1 TG
Rataj Dariusz religia
Sędłak Katarzyna podstawy przedsiębiorczości 
Spolski Mirosław wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 4 TM
wychowawca w internacie
Tarnionek Aneta matematyka, wychowawca klasy 2 BSI a
wychowawca w internacie
Tyborski Ireneusz historia, historia i społeczeństwo, WOS, wychowawca klasy 2 TM a, wychowawca w internacie
Walczykowski Wojciech  projektowanie graficzne
Wojciechowski Dariusz wychowawca w internacie
Zamiszczak Ludmyła język niemiecki, język angielski, wychowawca klasy 3 BSI
wychowawca w internacie
Znaczko Paweł przedmioty zawodowe
Żądkowski Mariusz przedmioty zawodowe

Biblioteka
Grażyna Chwieduk

Sekretariat
sekretarz Marta Makaroyj

Obsługa
Violetta Kosińska
Karolina Koszałka
Sławomir Senkowski
Angelika Bagińska

Portierzy
Jerzy Winowski
Rafał Kolicki

loading