Powrót do Egzaminy

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.  jest przeprowadzany dla:

– uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 2019 r.
– absolwentów szkół, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2019 r.

Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:

  1. przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem
  2. przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
  3. mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
  4. mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników i szkół policealnych
  5. mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników

Uwaga. W przypadkach 1) i 2) nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru.

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów zewnętrznych 


INFORMATORY O EGZAMINIE:


Strona do testów: www.e-zawodowe.pl
Zasady wydawania duplikatów świadectw i dyplomów 

Strony internetowe 

www.oke.poznan.pl

www.cke.gov.pl

Informacje dla uczniów, którzy zdają egzamin w Cech-u – http://rzemioslo.slupsk.pl

Informacja o przebiegu egzaminu zawodowego w formule 2019

Informacje ogólne o egzaminie zawodowym w formule 2019

Accessibility Toolbar

loading