Informacja Dyrektora Szkoły na temat organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie od 10 stycznia 2022 roku

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 roku przywrócone zostaje stacjonarne funkcjonowanie wszystkich oddziałów i internatu.  
Zakwaterowanie w internacie możliwe będzie od niedzieli 9 stycznia 2022 roku od godziny 18.00.  

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkim nam zależy na zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i funkcjonowania szkoły i internatu, stąd przypominam o przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz obowiązku stosowania się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wewnętrznych procedur.

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich pracowników, uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły do przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, czyli z korzystania z maseczek na korytarzach szkolnych oraz na korytarzach i w aneksach kuchennych w internacie.
Obowiązek powyższy uregulowany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.)
Obowiązkiem uczniów i wychowanków w internacie jest posiadać własne środki ochrony osobistej (w tym maseczki) i stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.   Zachęcam również do stosowania maseczek w każdej sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniego dystansu jest niemożliwe, np. podczas zajęć szkolnych i w internacie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r   

Równocześnie przypominam, że najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania się rozprzestrzenianiu COVID-19 oraz zabezpieczenia siebie i najbliższych przed ciężkim przebiegiem choroby są szczepienia, do których wszystkich zachęcam.   

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo

Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.
Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.

Justyna Syga

loading