Powrót do Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I stopnia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W KARLINIE (BSI)

KLASA WIELOZAWODOWA

 • kucharz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • betoniarz – zbrojarz
 • elektryk
 • automatyk
 • elektromechanik
 • mechatronik
 • mechanik precyzyjny
 • mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • inne zawody

Bsi

 • Kształcimy w n/w zawodach pod warunkiem znalezienia praktyki w zakładach pracy. 

  Wykaz zawodów w Branżowej Szkole I stopnia zgodny z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

 • Pomagamy w znalezieniu praktyki zawodowej w renomowanych zakładach pracy na  terenie całego regionu.
 • Nauka w klasie wielozawodowej zorganizowana jest w następujący sposób:
  2 lub 3 dni nauki w szkole, 2 lub 3 dni nauki u pracodawcy,
  4 tygodnie w każdym roku  – teoretyczne kursy zawodowe (w Koszalinie, Kołobrzegu, Złocieńcu, Szczecinie, Szczecinku, Zielonej Górze, Drawsku Pomorskim, Świdwinie) 

          KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW BSI W KARLINIE

Kursy zawodowe trwają 4 tygodnie, po 35 godzin/tydzień.
Uczeń zgłasza się do szkoły w dniu rozpoczęcia kursu o godz. 8.00 z niżej wymienionymi dokumentami:

 • imienne skierowanie ze szkoły,
 • dowód osobisty, legitymację szkolną,
 • numer PESEL
 • oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, szkolną służbę zdrowia, wychowawcę klasy,
 • pieniądze na opłacenie internatu, wyżywienia,
 • odzież roboczą (cukiernik, piekarz, kucharz),
 • przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,
 • zeszyt z kursu I i II stopnia,
 • przybory toaletowe, bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (zakwaterowani w internacie),
 • zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży.

Przyjęcia do internatu odbywają się w godzinach popołudniowych od godziny 14.00 w dniu poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Uczniowie przyjeżdżający po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych bez pisemnego usprawiedliwienia ze szkoły lub lekarza oraz nieposiadający kompletu dokumentów nie będą przyjmowani na kurs.

Uwaga – egzaminy klasyfikacyjne nie są z góry planowane i mogą wystąpić tylko w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego podczas trwania kursu.

Ukończenie kursu zawodowego jest obowiązkowe w celu otrzymania promocji do klasy programowo wyższej.

UWAGA  – W PRZERWACH ŚWIĄTECZNYCH I FERIACH ZIMOWYCH, JEŻELI UCZEŃ NIE UZYSKA OD PRACODAWCY URLOPU TO POWINIEN ODBYWAĆ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZAKŁADZIE PRACY


PRACODAWCY

Wzór umowy z młodocianym pracownikiem 

Zaświadczenie o odbywaniu praktyki

loading