Tydzień w słońcu gorącej Hiszpanii

W dniach 27.2-05.03 –uczennice Zespołu Szkół w Karlinie wzięły udział w kolejnym, międzynarodowym spotkaniu partnerskim w ramach projektu Erasmus +, zatytułowanego „Two faces of technology. Isolation and opportunities”, które tym razem miało miejsce w Hiszpanii.

Grafika przedstawia uczniów ZSKarlino wraz z uczniami ze szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+ , zwiedzających katedrę w Murcii w Hiszpanii.

Nasz pobyt w szkole rozpoczęliśmy od przepięknego apelu oraz koncertu zorganizowanego ku czci Narodu Ukraińskiego walczącego o swoją wolność. Następnie zwiedziliśmy szkołę a także wzięliśmy udział w zabawie integracyjnej oraz warsztatach na temat cyberbullyingu i innych zagrożeń związanych z Internetem. W trakcie tygodniowego pobytu w Murcii, byliśmy także na zajęciach z programowania C++ oraz nakręciliśmy filmiki oparte na naszych wpisach z bloga dotyczącego wyzwania „The week without the Internet”.

Zajęciom szkolnym towarzyszyły liczne spotkania integracyjne, wycieczka statkiem po Morzu Śródziemnym oraz zwiedzanie takich miast jak Murcia, Walencja oraz Kartaghena. Wspaniała pogoda, przesympatyczni ludzie i fantastyczna atmosfera sprawiły, iż tydzień zleciał nam bardzo szybko i żal było wracać do domu.

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

Pierwszy Światowy Dzień Konsumenta, znany również jako Światowy Dzień Praw Konsumenta – odbył się w 1983 r. w rocznicę przemówienia Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA sformułował wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów, tj.: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe.

Jest to dobra okazja do uświadomienia sobie o tym, jakie my – konsumenci mamy prawa i kto nam może pomóc w ich egzekwowaniu.

15 marca br wszyscy uczniowie w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości będą mieli okazję przypomnieć sobie o podstawowych prawach konsumenta oraz o sposobie zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

Szkolenie Solid Edge

Dnia 13.03.2022r pierwsza grupa uczniów ZSKarlino podeszła do egzaminu z zakresu obsługi oprogramowania Solid Edge, kończącego szkolenie „Wykorzystywanie Pakietu edukacyjnego CAD-edukacja opartego na oprogramowaniu Solid Edge”, realizowanego w ramach projektu „Razem w zawodową przyszłość-BIS!”. Miło nam poinformować iż wszyscy uczniowie zdali egzamin i stali się posiadaczami certyfikatu poświadczającym ich wiedzę i umiejętności. 
Gratulujemy!

#Solidarni z Ukrainą

Drodzy PRZYJACIELE Zespołu Szkół w Karlinie!

W tym trudnym czasie dla naszych ukraińskich  sąsiadów, a tym samym naszych ukraińskich uczniów, doceniamy płynące do nas z wszystkich stron sygnały chęci pomocy i przejawy sympatii! Nigdy nie mieliśmy wątpliwości o wielkich sercach społeczności naszego regionu, a zwłaszcza naszej małej ojczyzny-Karlina.

Nasi ukraińscy uczniowie są wzruszeni wszystkimi przejawami solidarności z nimi i doceniają ogrom dobra, które ich tutaj spotyka.

Wraz z Włodarzami Karlina monitorujemy na bieżąco najważniejsze potrzeby naszych uczniów-te materialne i emocjonalne. Nawet jeżeli teraz są one zaspokojone, bo jeszcze mają oni środki finansowe, a od nas otrzymują wsparcie emocjonalne i opiekę psychologiczną, to musimy mieć świadomość, że w miarę przedłużania się, czy też eskalacji konfliktu – sytuacja może się drastycznie zmienić. I wtedy będziemy prosić Państwa o wsparcie w każdej postaci. Cieszymy się, że już teraz takie sygnały do nas dochodzą i za wszystkie OGROMNIE DZIĘKUJEMY!

W Gminie Karlino powstał zespół koordynujący konieczne formy pomocy dla potrzebujących z Ukrainy. W przypadku chęci dzielenia się dobrem zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod nr tel. 690 990 254 lub mailowo mgops@karlino.pl, a Państwa pomoc na pewno trafi również do naszych uczniów.

WAŻNE!

Nasi uczniowie to młode, odważne i zaangażowane osoby, które potrafią docenić to, co osiągają własną pracą, dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz wesprzeć ich w postaci propozycji doraźnej pracy – w weekendy lub popołudniami to zachęcamy do kontaktu z nami tel. 535 986 126 (w godzinach pracy szkoły) lub mailowo: zskarlino@zskarlino.pl

Wszyscy liczymy na szybkie zakończenie konfliktu i wierzymy, że pokój wkrótce zapanuje na Ukrainie.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ💙💛Infolinia- bezpłatne wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim.

Grafika przedstawia hasło napisane drukowaną białą czcionką „#SOLIDARNI Z UKRAINĄ” wraz z grafiką przedstawiającą splecione dłonie w barwach flagi ukraińskiej – granatowo-żółtych na tle zdjęcia budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Kolejne spotkanie partnerskie w ramach programu Erasmus+

W dniach 16-18.02 – nasi uczniowie wzięli udział w kolejnym już międzynarodowym spotkaniu, odbywającym się w ramach realizacji projektu Erasmus +, zatytułowanym „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities”. 
Tym razem, nasze spotkanie odbyło się w Czechach, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z technologicznymi nowościami edukacyjnymi używanymi na co dzień w szkole w Pilźnie, zastosować te nowości w aplikacjach używanych w trakcie zajęć w fitness club oraz podczas zwiedzania dwóch wielkich i pięknych miast Pilzna oraz Pragi. Było to nasze kolejne spotkanie w Pilznie, bo wcześniej w maju 2021 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach online.  

Naszą mobilność uatrakcyjniły wizyty w dwóch ważnych technologicznie dla naszych południowych sąsiadów miejscach. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w Techmania Science Centre i jego Planetarium, gdzie przez doświadczenia przechodziliśmy przez różne działy nauki. Natomiast dodatkową, nietypową podróżą przez ostatnie stulecia, była wizyta w browarze, gdzie mogliśmy zaobserwować w jakim sposób przemiany technologiczne wpływały na procesy produkcyjne bardzo charakterystycznego dla tamtego regionu napoju. 
Całemu spotkaniu towarzyszyło poznawanie czeskiej kultury, českich knedličków oraz przemiła atmosfera. 

Dziękujemy naszym czeskim Gospodarzom, a zwłaszcza Ninie Scerbovej i Annie Arnetowej za wspaniałą gościnę! 

Więcej zdjęć z naszej wyprawy na naszym szkolnym FB!

Renata Piszak-Walczykowska
Justyna Syga

Zmiany w planie lekcji na okres 14-18.02.2022 r.

Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie na platformie TEAMS – zgodnie z obowiązującym planem lekcji
na II semestr

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią wicedyrektor – tel. 535 988 437

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca organizacji pracy w dniach 27-28 stycznia 2022 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy, 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.01.2022 roku następuje częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły. Nauczanie zdalne dotyczy przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych w BSI i Technikum.  

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Dołożymy starań, aby część przedmiotów zawodowych w technikum (tych z kształcenia praktycznego) uczniowie mogli realizować stacjonarnie w szkole, zgodnie z wytycznymi z ww. rozporządzenia.  Oczywiście w zajęciach w szkole mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

W najbliższy czwartek i piątek 27-28.01.2022 r. zajęcia będą odbywać zgodnie z tymczasowym planem, który przekazuję poniżej. 

Od 31.01.2022 do 13.02.2022 roku, zgodnie z harmonogramem, mamy przerwę zimową – ferie. 

O organizacji pracy po feriach poinformujemy po 10.02.2022 roku. 
W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z Dyrektorem.

Grafika przedstawia tabelę na białym tle z informacjami na temat form pracy w dniach 27-28.01.2022 roku.

Informacje na temat możliwych rozwiązań znajdują się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Nowy plan lekcji

Certyfikat OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Certyfikaty SSL oraz instrukcje ich instalacji na komputerach i urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony) w sieci szkoły korzystającej z usług bezpieczeństwa OSE.

Pamiętaj, że poprawna instalacja certyfikatów zagwarantuje możliwość prawidłowego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internet.

Dla komputerów z systemem Windows 7,8,10

https://certyfikat.ose.gov.pl

Dla komputerów z systemem MacOS

https://certyfikat.ose.gov.pl

Urządzenia mobilne (smartfony, tablety)

https://certyfikat.ose.gov.pl

Informacja Dyrektora Szkoły na temat organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie od 10 stycznia 2022 roku

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 roku przywrócone zostaje stacjonarne funkcjonowanie wszystkich oddziałów i internatu.  
Zakwaterowanie w internacie możliwe będzie od niedzieli 9 stycznia 2022 roku od godziny 18.00.  

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkim nam zależy na zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i funkcjonowania szkoły i internatu, stąd przypominam o przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz obowiązku stosowania się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wewnętrznych procedur.

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich pracowników, uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły do przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, czyli z korzystania z maseczek na korytarzach szkolnych oraz na korytarzach i w aneksach kuchennych w internacie.
Obowiązek powyższy uregulowany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.)
Obowiązkiem uczniów i wychowanków w internacie jest posiadać własne środki ochrony osobistej (w tym maseczki) i stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.   Zachęcam również do stosowania maseczek w każdej sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniego dystansu jest niemożliwe, np. podczas zajęć szkolnych i w internacie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r   

Równocześnie przypominam, że najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania się rozprzestrzenianiu COVID-19 oraz zabezpieczenia siebie i najbliższych przed ciężkim przebiegiem choroby są szczepienia, do których wszystkich zachęcam.   

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo

Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.
Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.

Justyna Syga

loading