Internat – ważne informacje!

Od 01 kwietnia 2022 r. stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 19,00 zł

Numer konta, na który należy uregulować odpłatność za wyżywienie:

Szkoła Podstawowa w Karlinie
ul. Traugutta 2
78-230 Karlino

Numer konta: 52 1020 2821 0000 1002 0119 4034

W tytule przelewu należy wpisać:
„imię i nazwisko wychowanka; wyżywienie – internat za miesiąc: …”

Termin płatności: do 5 dnia każdego miesiąca. 

W przypadku nieobecności wychowanka w internacie rezygnację z wyżywienia należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godz. 8.30 do Pani Maryli Sochackiej 535 988 437 (od poniedziałku do piątku)
Nie ma możliwości wypisania wychowanka z wyżywienia w dniu jego nieobecności. 

Zakwaterowanie w internacie w niedzielę od 18.00 do 22.00

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami

Grafika przedstawia zestawienie oddziałów, wychowawców, godzin i klas spotkań w tabeli zatytułowanej „SPOTKANIA Z RODZICAMI (WTOREK 29.03.2022r.) Tytuł znajduje się na granatowym tle, a w prawym górnym rogu jest logo szkoły

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami, zgodnie z harmonogramem przekazanym za pomocą dziennika elektronicznego.
Podczas spotkań uzyskają Państwo informacje związane z bieżącą pracą szkoły oraz wynikami młodzieży. W klasie IV TM zostaną przekazane informacje na temat przewidywanych rocznych ocen.
Liczymy na aktywny udział Państwa w spotkaniach!

Poznaj Polskę – kolejna edycja

Projekt grantowy pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne

Gmina Karlino realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/30/2022 z dnia 04.03.2022 r. o powierzenie grantu.

Beneficjentem Projektu/Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie.

Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostało objętych  254 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Karlino tj.:
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,
– Szkoła Podstawowa w Daszewie,
– Szkoła Podstawowa w Karścinie,
– Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karwinie,
– Zespół Szkół w Karlinie.

Dzięki przyznanemu wsparciu w szkołach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:
1)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
5) zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Termin realizacji grantu: od dnia 01.10.2021 r. do dnia 24.06.2022 r.

Wartość przyznanego grantu: 98 212,80 zł
w tym dofinansowanie z UE: 92 811,10 zł
Wartość wkładu własnego Gminy Karlino: 5401,70 zł

Grafika przedstawia logotypy projektu edukacyjnego wraz z nazwali grantodawców: Fundusze Europejskie Program Regionalny- niebieski nieregularny czworokąt z gwiazdami w kolorach żółtym, białym i czerwonym, Reczpospolita Polska Flaga biało-czerwona, Pomorze Zachodnie znak „V” ułożony z zielono-żółto-niebieskich elementów, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny z flagą unijną – niebieski prostokąt z żółtymi gwiazdami ułożonymi w kole

Tydzień w słońcu gorącej Hiszpanii

W dniach 27.2-05.03 –uczennice Zespołu Szkół w Karlinie wzięły udział w kolejnym, międzynarodowym spotkaniu partnerskim w ramach projektu Erasmus +, zatytułowanego „Two faces of technology. Isolation and opportunities”, które tym razem miało miejsce w Hiszpanii.

Grafika przedstawia uczniów ZSKarlino wraz z uczniami ze szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+ , zwiedzających katedrę w Murcii w Hiszpanii.

Nasz pobyt w szkole rozpoczęliśmy od przepięknego apelu oraz koncertu zorganizowanego ku czci Narodu Ukraińskiego walczącego o swoją wolność. Następnie zwiedziliśmy szkołę a także wzięliśmy udział w zabawie integracyjnej oraz warsztatach na temat cyberbullyingu i innych zagrożeń związanych z Internetem. W trakcie tygodniowego pobytu w Murcii, byliśmy także na zajęciach z programowania C++ oraz nakręciliśmy filmiki oparte na naszych wpisach z bloga dotyczącego wyzwania „The week without the Internet”.

Zajęciom szkolnym towarzyszyły liczne spotkania integracyjne, wycieczka statkiem po Morzu Śródziemnym oraz zwiedzanie takich miast jak Murcia, Walencja oraz Kartaghena. Wspaniała pogoda, przesympatyczni ludzie i fantastyczna atmosfera sprawiły, iż tydzień zleciał nam bardzo szybko i żal było wracać do domu.

15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

Pierwszy Światowy Dzień Konsumenta, znany również jako Światowy Dzień Praw Konsumenta – odbył się w 1983 r. w rocznicę przemówienia Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA sformułował wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów, tj.: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe.

Jest to dobra okazja do uświadomienia sobie o tym, jakie my – konsumenci mamy prawa i kto nam może pomóc w ich egzekwowaniu.

15 marca br wszyscy uczniowie w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości będą mieli okazję przypomnieć sobie o podstawowych prawach konsumenta oraz o sposobie zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

Szkolenie Solid Edge

Dnia 13.03.2022r pierwsza grupa uczniów ZSKarlino podeszła do egzaminu z zakresu obsługi oprogramowania Solid Edge, kończącego szkolenie „Wykorzystywanie Pakietu edukacyjnego CAD-edukacja opartego na oprogramowaniu Solid Edge”, realizowanego w ramach projektu „Razem w zawodową przyszłość-BIS!”. Miło nam poinformować iż wszyscy uczniowie zdali egzamin i stali się posiadaczami certyfikatu poświadczającym ich wiedzę i umiejętności. 
Gratulujemy!

#Solidarni z Ukrainą

Drodzy PRZYJACIELE Zespołu Szkół w Karlinie!

W tym trudnym czasie dla naszych ukraińskich  sąsiadów, a tym samym naszych ukraińskich uczniów, doceniamy płynące do nas z wszystkich stron sygnały chęci pomocy i przejawy sympatii! Nigdy nie mieliśmy wątpliwości o wielkich sercach społeczności naszego regionu, a zwłaszcza naszej małej ojczyzny-Karlina.

Nasi ukraińscy uczniowie są wzruszeni wszystkimi przejawami solidarności z nimi i doceniają ogrom dobra, które ich tutaj spotyka.

Wraz z Włodarzami Karlina monitorujemy na bieżąco najważniejsze potrzeby naszych uczniów-te materialne i emocjonalne. Nawet jeżeli teraz są one zaspokojone, bo jeszcze mają oni środki finansowe, a od nas otrzymują wsparcie emocjonalne i opiekę psychologiczną, to musimy mieć świadomość, że w miarę przedłużania się, czy też eskalacji konfliktu – sytuacja może się drastycznie zmienić. I wtedy będziemy prosić Państwa o wsparcie w każdej postaci. Cieszymy się, że już teraz takie sygnały do nas dochodzą i za wszystkie OGROMNIE DZIĘKUJEMY!

W Gminie Karlino powstał zespół koordynujący konieczne formy pomocy dla potrzebujących z Ukrainy. W przypadku chęci dzielenia się dobrem zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod nr tel. 690 990 254 lub mailowo mgops@karlino.pl, a Państwa pomoc na pewno trafi również do naszych uczniów.

WAŻNE!

Nasi uczniowie to młode, odważne i zaangażowane osoby, które potrafią docenić to, co osiągają własną pracą, dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz wesprzeć ich w postaci propozycji doraźnej pracy – w weekendy lub popołudniami to zachęcamy do kontaktu z nami tel. 535 986 126 (w godzinach pracy szkoły) lub mailowo: zskarlino@zskarlino.pl

Wszyscy liczymy na szybkie zakończenie konfliktu i wierzymy, że pokój wkrótce zapanuje na Ukrainie.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ💙💛Infolinia- bezpłatne wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim.

Grafika przedstawia hasło napisane drukowaną białą czcionką „#SOLIDARNI Z UKRAINĄ” wraz z grafiką przedstawiającą splecione dłonie w barwach flagi ukraińskiej – granatowo-żółtych na tle zdjęcia budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Kolejne spotkanie partnerskie w ramach programu Erasmus+

W dniach 16-18.02 – nasi uczniowie wzięli udział w kolejnym już międzynarodowym spotkaniu, odbywającym się w ramach realizacji projektu Erasmus +, zatytułowanym „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities”. 
Tym razem, nasze spotkanie odbyło się w Czechach, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z technologicznymi nowościami edukacyjnymi używanymi na co dzień w szkole w Pilźnie, zastosować te nowości w aplikacjach używanych w trakcie zajęć w fitness club oraz podczas zwiedzania dwóch wielkich i pięknych miast Pilzna oraz Pragi. Było to nasze kolejne spotkanie w Pilznie, bo wcześniej w maju 2021 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach online.  

Naszą mobilność uatrakcyjniły wizyty w dwóch ważnych technologicznie dla naszych południowych sąsiadów miejscach. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w Techmania Science Centre i jego Planetarium, gdzie przez doświadczenia przechodziliśmy przez różne działy nauki. Natomiast dodatkową, nietypową podróżą przez ostatnie stulecia, była wizyta w browarze, gdzie mogliśmy zaobserwować w jakim sposób przemiany technologiczne wpływały na procesy produkcyjne bardzo charakterystycznego dla tamtego regionu napoju. 
Całemu spotkaniu towarzyszyło poznawanie czeskiej kultury, českich knedličków oraz przemiła atmosfera. 

Dziękujemy naszym czeskim Gospodarzom, a zwłaszcza Ninie Scerbovej i Annie Arnetowej za wspaniałą gościnę! 

Więcej zdjęć z naszej wyprawy na naszym szkolnym FB!

Renata Piszak-Walczykowska
Justyna Syga

Zmiany w planie lekcji na okres 14-18.02.2022 r.

Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie na platformie TEAMS – zgodnie z obowiązującym planem lekcji
na II semestr

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią wicedyrektor – tel. 535 988 437

loading