Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Internat

Internat czynny od 31.08.2022 r. od godz. 15.00

Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy.

Szczegóły na stronie:
https://zskarlino.pl/?page_id=8277&fbclid=IwAR1inRheoB2bvQHobuBGtOmsj-j7_9kadhM6w-WH5IggWDAf4ZknU6iau_0

„POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”

Od października 2021 Zespół Szkół w Karlinie realizuje zajęcia w ramach przyznanego grantu w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia- zwłaszcza tych zdolnych z zainteresowaniami i pasjami, dla których nie zawsze znajdują się odpowiednie środki w budżetach szkoły.  

Teraz przyszedł czas na podsumowanie naszych działań. Wsparciem zostało objętych 59 uczniów, którzy w sumie uczestniczyli w 270 godzinach zajęć. Liczymy, że młodzież będzie niezwykle ciepło wspominać zajęcia ze swoimi nauczycielami.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”).

Tabela: zestawienie rodzaju i ilości zaplanowanych godzin oraz uczniów do wsparcia w Zespole Szkół w Karlinie

Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod aktywizujących młodzież z indywidualnym podejściem do ucznia oraz z wykorzystaniem posiadanej bazy. 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające zdolność uczenia się

Poniżej zdjęcia: zajęcia realizowane w ramach grantu „Pomorze Zachodnie: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – zajęcia rozwijające zdolności

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Wizyta na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej

25 maja 2022 roku uczniowie klas drugich naszego Technikum skorzystali z oferty, jaką dla szkół średnich przygotowali pracownicy Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Podczas spotkania wysłuchali dwóch wykładów badaczy zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni Internetu, bezpieczeństwa i weryfikacji umieszczanych tam informacji. Dr Krzysztof Kaczmarek z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich opowiedział o złudnej anonimowość w sieci, pokazał, jak łatwo jest stracić kontrolę nad naszą aktywnością w Internecie, stać się ofiarą oszustw i manipulacji. Młodzież dowiedziała się także, których stron należy unikać i jakich informacji o sobie lepiej nie zdradzać w wirtualnej rzeczywistości. Bardzo interesująca była również część zajęć poświęcona omówieniu mechanizmów związanych z powstawaniem fałszywych informacji. Drugi wykład poprowadził dr hab. Marek Górka, prof. PK z Katedry Nauk o Polityce i Administracji i wyjaśnił uczniom, jak rozpoznać oszusta w Internecie, omówił szczegółowo metody tych, którzy chcą nas oszukać, wskazał najpopularniejsze typy stron i portali, na których młodzież jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo oraz przygotował materiał do ćwiczeń, aby uczniowie spróbowali wykorzystać w praktyce zdobyte informacje i samodzielnie rozpoznać fałszywych i prawdziwych użytkowników sieci. W kontekście aktualnych wydarzeń i w obliczu faktu, że uczniowie poruszają się głównie w przestrzeni wirtualnej, a nadal mają problem z weryfikacją otrzymywanych tam informacji środowe zajęcia okazały się cennym i potrzebnym elementem wzbogacającym ich szkolną edukację. Przypominamy – o bezpieczeństwie w sieci należy pamiętać każdego dnia, jednak z powodu zbliżających się wakacji ta świadomość wydaje się być jeszcze bardziej pożądana. Uważajcie na siebie w sieci i pamiętajcie, że nikt z nas nie jest anonimowy, a nasza aktywność w przestrzeni Internetu może skutkować konsekwencjami ponoszonymi w świecie realnym.

dr Marta Jakubowska

Fotografia przedstawia młodzież siedząca na krzesłach w auli politechnicznej, w prawym górnym roku znajduje się prowadzący wykład, tuż nad nim znajduje się projektor, mężczyzna wyświetla jakie wrażliwe teksty pozostawiać.

Zawieszenie zajęć w dniu 30 maja 2022 roku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie z dnia 29 maja 2022, wszystkie zajęcia szkolne zostają czasowo zawieszone w dniu 30 maja 2022 roku ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Część pomieszczeń szkolnych oraz internatu została zalana w wyniku ulewnych opadów deszczu, wymaga osuszenia oraz sprawdzenia, czy instalacja elektryczna nie została uszkodzona.
Wychowawcy klas poinformowali uczniów oraz ich rodziców o zawieszeniu zajęć oraz o braku możliwości zakwaterowania w niedzielę w internacie. We wtorek 31 maja zajęcia powinny zostać wznowione.
W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół.

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkania wychowawców z rodzicami.
Już w najbliższy wtorek 17 maja zapraszamy do Zespołu w Karlinie, zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Podczas spotkań z wychowawcami uzyskają Państwo informacje na temat bieżących osiągnieć Waszych dzieci oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych, a także planowanych stażach i praktykach zawodowych w ramach Projektu edukacyjnego „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!”

Plan lekcji od 04.05.2022

Zajęcia z grafiki komputerowej

Aby zostać grafikiem komputerowym nie trzeba mieć zdolności manualnych. Wystarczą umiejętności wykorzystania możliwości programów graficznych takich jak Adobe Photoshop czy Adobe Illustrator. Przez ostatnie lekcje na przedmiocie Projektowanie graficzne, uczniowie klasy ITG wykonali szereg grafik narysowanych tylko przy pomocy figur geometrycznych. Od tych urwisów i huncwotów i znanej postaci z gry komputerowej zaczęliśmy przymiarki do samodzielnego wykonania logotypów na kolejnych zajęciach. 

Rysowanie z wykorzystaniem gotowych kształtów (prostokątów, elips, gwiazd itp.) może być zaskakująco kreatywnym i satysfakcjonującym wyzwaniem, szczególnie jeśli wydaje Ci się, że nie umiesz rysować.  

Internat – ważne informacje!

Od 01 kwietnia 2022 r. stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 19,00 zł

Numer konta, na który należy uregulować odpłatność za wyżywienie:

Szkoła Podstawowa w Karlinie
ul. Traugutta 2
78-230 Karlino

Numer konta: 52 1020 2821 0000 1002 0119 4034

W tytule przelewu należy wpisać:
„imię i nazwisko wychowanka; wyżywienie – internat za miesiąc: …”

Termin płatności: do 5 dnia każdego miesiąca. 

W przypadku nieobecności wychowanka w internacie rezygnację z wyżywienia należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej do godz. 8.30 do Pani Maryli Sochackiej 535 988 437 (od poniedziałku do piątku)
Nie ma możliwości wypisania wychowanka z wyżywienia w dniu jego nieobecności. 

Zakwaterowanie w internacie w niedzielę od 18.00 do 22.00

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami

Grafika przedstawia zestawienie oddziałów, wychowawców, godzin i klas spotkań w tabeli zatytułowanej „SPOTKANIA Z RODZICAMI (WTOREK 29.03.2022r.) Tytuł znajduje się na granatowym tle, a w prawym górnym rogu jest logo szkoły

Zapraszamy na spotkania z wychowawcami, zgodnie z harmonogramem przekazanym za pomocą dziennika elektronicznego.
Podczas spotkań uzyskają Państwo informacje związane z bieżącą pracą szkoły oraz wynikami młodzieży. W klasie IV TM zostaną przekazane informacje na temat przewidywanych rocznych ocen.
Liczymy na aktywny udział Państwa w spotkaniach!

loading