Powrót do Kierunki kształcenia

Technikum w Karlinie

W ramach Zespołu Szkół w Karlinie prowadzone jest kształcenie w zawodach:

  • technik mechatronik
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

19400533_1592435154099868_2091442827701923740_o

Mechatronika – to dziedzina techniki będąca synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu.

Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań, np. przez zmianę oprogramowania, i potrafią komunikować się z człowiekiem.
Technik mechatronik formalnie jest przypisany do obszaru kształcenia elektryczno-elektronicznego, ale może być również sklasyfikowany również w obszarze mechanicznym i górniczo-hutniczym.

Technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:
• ​projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
• ​obsługa i programowanie robotów przemysłowych
• ​obsługa i programowanie sterowników PLC
• ​automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
•​ projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
• ​diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
•​ montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:
• ​w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego  szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
• ​w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
•​ może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można   potocznie nazwać mechatronicznymi.

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków. Takie kierunki prowadzone są przez Politechnikę Koszalińską, która zainteresowana jest współpracą z naszą szkołą.

Absolwenci technika mechatronika mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach znajdujących się w pobliżu szkoły – Homatech, Kospel, firmy funkcjonujące w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie.

Accessibility Toolbar

loading