15 marca – Światowy Dzień Konsumenta

Pierwszy Światowy Dzień Konsumenta, znany również jako Światowy Dzień Praw Konsumenta – odbył się w 1983 r. w rocznicę przemówienia Johna F. Kennedy’ego, wygłoszonego w 1962 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA sformułował wówczas cztery podstawowe prawa konsumentów, tj.: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa, do reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Do obchodów włącza się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organizacje pozarządowe.

Jest to dobra okazja do uświadomienia sobie o tym, jakie my – konsumenci mamy prawa i kto nam może pomóc w ich egzekwowaniu.

15 marca br wszyscy uczniowie w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości będą mieli okazję przypomnieć sobie o podstawowych prawach konsumenta oraz o sposobie zgłoszenia ewentualnych reklamacji.

Szkolenie Solid Edge

Dnia 13.03.2022r pierwsza grupa uczniów ZSKarlino podeszła do egzaminu z zakresu obsługi oprogramowania Solid Edge, kończącego szkolenie „Wykorzystywanie Pakietu edukacyjnego CAD-edukacja opartego na oprogramowaniu Solid Edge”, realizowanego w ramach projektu „Razem w zawodową przyszłość-BIS!”. Miło nam poinformować iż wszyscy uczniowie zdali egzamin i stali się posiadaczami certyfikatu poświadczającym ich wiedzę i umiejętności. 
Gratulujemy!

#Solidarni z Ukrainą

Drodzy PRZYJACIELE Zespołu Szkół w Karlinie!

W tym trudnym czasie dla naszych ukraińskich  sąsiadów, a tym samym naszych ukraińskich uczniów, doceniamy płynące do nas z wszystkich stron sygnały chęci pomocy i przejawy sympatii! Nigdy nie mieliśmy wątpliwości o wielkich sercach społeczności naszego regionu, a zwłaszcza naszej małej ojczyzny-Karlina.

Nasi ukraińscy uczniowie są wzruszeni wszystkimi przejawami solidarności z nimi i doceniają ogrom dobra, które ich tutaj spotyka.

Wraz z Włodarzami Karlina monitorujemy na bieżąco najważniejsze potrzeby naszych uczniów-te materialne i emocjonalne. Nawet jeżeli teraz są one zaspokojone, bo jeszcze mają oni środki finansowe, a od nas otrzymują wsparcie emocjonalne i opiekę psychologiczną, to musimy mieć świadomość, że w miarę przedłużania się, czy też eskalacji konfliktu – sytuacja może się drastycznie zmienić. I wtedy będziemy prosić Państwa o wsparcie w każdej postaci. Cieszymy się, że już teraz takie sygnały do nas dochodzą i za wszystkie OGROMNIE DZIĘKUJEMY!

W Gminie Karlino powstał zespół koordynujący konieczne formy pomocy dla potrzebujących z Ukrainy. W przypadku chęci dzielenia się dobrem zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod nr tel. 690 990 254 lub mailowo mgops@karlino.pl, a Państwa pomoc na pewno trafi również do naszych uczniów.

WAŻNE!

Nasi uczniowie to młode, odważne i zaangażowane osoby, które potrafią docenić to, co osiągają własną pracą, dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz wesprzeć ich w postaci propozycji doraźnej pracy – w weekendy lub popołudniami to zachęcamy do kontaktu z nami tel. 535 986 126 (w godzinach pracy szkoły) lub mailowo: zskarlino@zskarlino.pl

Wszyscy liczymy na szybkie zakończenie konfliktu i wierzymy, że pokój wkrótce zapanuje na Ukrainie.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ💙💛Infolinia- bezpłatne wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim.

Grafika przedstawia hasło napisane drukowaną białą czcionką „#SOLIDARNI Z UKRAINĄ” wraz z grafiką przedstawiającą splecione dłonie w barwach flagi ukraińskiej – granatowo-żółtych na tle zdjęcia budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Kolejne spotkanie partnerskie w ramach programu Erasmus+

W dniach 16-18.02 – nasi uczniowie wzięli udział w kolejnym już międzynarodowym spotkaniu, odbywającym się w ramach realizacji projektu Erasmus +, zatytułowanym „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities”. 
Tym razem, nasze spotkanie odbyło się w Czechach, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z technologicznymi nowościami edukacyjnymi używanymi na co dzień w szkole w Pilźnie, zastosować te nowości w aplikacjach używanych w trakcie zajęć w fitness club oraz podczas zwiedzania dwóch wielkich i pięknych miast Pilzna oraz Pragi. Było to nasze kolejne spotkanie w Pilznie, bo wcześniej w maju 2021 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach online.  

Naszą mobilność uatrakcyjniły wizyty w dwóch ważnych technologicznie dla naszych południowych sąsiadów miejscach. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w Techmania Science Centre i jego Planetarium, gdzie przez doświadczenia przechodziliśmy przez różne działy nauki. Natomiast dodatkową, nietypową podróżą przez ostatnie stulecia, była wizyta w browarze, gdzie mogliśmy zaobserwować w jakim sposób przemiany technologiczne wpływały na procesy produkcyjne bardzo charakterystycznego dla tamtego regionu napoju. 
Całemu spotkaniu towarzyszyło poznawanie czeskiej kultury, českich knedličków oraz przemiła atmosfera. 

Dziękujemy naszym czeskim Gospodarzom, a zwłaszcza Ninie Scerbovej i Annie Arnetowej za wspaniałą gościnę! 

Więcej zdjęć z naszej wyprawy na naszym szkolnym FB!

Renata Piszak-Walczykowska
Justyna Syga

Zmiany w planie lekcji na okres 14-18.02.2022 r.

Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie na platformie TEAMS – zgodnie z obowiązującym planem lekcji
na II semestr

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią wicedyrektor – tel. 535 988 437

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca organizacji pracy w dniach 27-28 stycznia 2022 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy, 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.01.2022 roku następuje częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły. Nauczanie zdalne dotyczy przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych w BSI i Technikum.  

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Dołożymy starań, aby część przedmiotów zawodowych w technikum (tych z kształcenia praktycznego) uczniowie mogli realizować stacjonarnie w szkole, zgodnie z wytycznymi z ww. rozporządzenia.  Oczywiście w zajęciach w szkole mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

W najbliższy czwartek i piątek 27-28.01.2022 r. zajęcia będą odbywać zgodnie z tymczasowym planem, który przekazuję poniżej. 

Od 31.01.2022 do 13.02.2022 roku, zgodnie z harmonogramem, mamy przerwę zimową – ferie. 

O organizacji pracy po feriach poinformujemy po 10.02.2022 roku. 
W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z Dyrektorem.

Grafika przedstawia tabelę na białym tle z informacjami na temat form pracy w dniach 27-28.01.2022 roku.

Informacje na temat możliwych rozwiązań znajdują się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Nowy plan lekcji

Certyfikat OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Certyfikaty SSL oraz instrukcje ich instalacji na komputerach i urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony) w sieci szkoły korzystającej z usług bezpieczeństwa OSE.

Pamiętaj, że poprawna instalacja certyfikatów zagwarantuje możliwość prawidłowego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internet.

Dla komputerów z systemem Windows 7,8,10

https://certyfikat.ose.gov.pl

Dla komputerów z systemem MacOS

https://certyfikat.ose.gov.pl

Urządzenia mobilne (smartfony, tablety)

https://certyfikat.ose.gov.pl

Informacja Dyrektora Szkoły na temat organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie od 10 stycznia 2022 roku

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 roku przywrócone zostaje stacjonarne funkcjonowanie wszystkich oddziałów i internatu.  
Zakwaterowanie w internacie możliwe będzie od niedzieli 9 stycznia 2022 roku od godziny 18.00.  

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkim nam zależy na zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i funkcjonowania szkoły i internatu, stąd przypominam o przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz obowiązku stosowania się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wewnętrznych procedur.

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich pracowników, uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły do przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, czyli z korzystania z maseczek na korytarzach szkolnych oraz na korytarzach i w aneksach kuchennych w internacie.
Obowiązek powyższy uregulowany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.)
Obowiązkiem uczniów i wychowanków w internacie jest posiadać własne środki ochrony osobistej (w tym maseczki) i stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.   Zachęcam również do stosowania maseczek w każdej sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniego dystansu jest niemożliwe, np. podczas zajęć szkolnych i w internacie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r   

Równocześnie przypominam, że najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania się rozprzestrzenianiu COVID-19 oraz zabezpieczenia siebie i najbliższych przed ciężkim przebiegiem choroby są szczepienia, do których wszystkich zachęcam.   

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo

Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.
Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.

Justyna Syga

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na dzisiejsze spotkania z wychowawcami ONLINE. Godziny spotkań poniżej. Logujemy się na konta dzieci.

Obraz przedstawia zestawienie godzin zebrań klasowych. Po prawej stronie znajduje się zdjęcie budynku szkoły. W nagłówku czarną czcionką na białym tle znajduje się napis: SPOTKANIA Z RODZICAMI 21.12.2021 (online MS TEAMS)

loading