Powrót do Projekty edukacyjne

2. „POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE”

W Zespole Szkół w Karlinie odbywają się zajęcia w ramach projektu grantowego POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.” Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Karlinie objęci są wsparciem w ramach:

  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
  • zajęć kształcących umiejętność uczenia się
  • zajęć rozwijających uzdolnienia.

W ramach tych zajęć powstała m.in. szkolna telewizja, która przygotowuje materiały filmowe z ważnych wydarzeń z życia szkolnego. Zachęcamy do śledzenia naszego FB! 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”)

Poniżej zamieszczony jest plan zajęć obowiązujący w I półroczu:

Grafika przedstawia tabelę z rozkładem tygodniowym zajęć w ramach projektu na białym tle. Nad tabelą znajdują się logotypy instytucji finansujących wsparcie.

Poniżej link do pełnego harmonogramu zajęć (stan na 01.10.2021r.)

http://zskarlino.pl/wp-content/uploads/2022/02/Harmonogram_X2021_PomorzeZachodnie_wsparcie.pdf

loading