Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca organizacji pracy w dniach 27-28 stycznia 2022 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy, 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.01.2022 roku następuje częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły. Nauczanie zdalne dotyczy przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych w BSI i Technikum.  

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Dołożymy starań, aby część przedmiotów zawodowych w technikum (tych z kształcenia praktycznego) uczniowie mogli realizować stacjonarnie w szkole, zgodnie z wytycznymi z ww. rozporządzenia.  Oczywiście w zajęciach w szkole mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

W najbliższy czwartek i piątek 27-28.01.2022 r. zajęcia będą odbywać zgodnie z tymczasowym planem, który przekazuję poniżej. 

Od 31.01.2022 do 13.02.2022 roku, zgodnie z harmonogramem, mamy przerwę zimową – ferie. 

O organizacji pracy po feriach poinformujemy po 10.02.2022 roku. 
W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z Dyrektorem.

Grafika przedstawia tabelę na białym tle z informacjami na temat form pracy w dniach 27-28.01.2022 roku.

Informacje na temat możliwych rozwiązań znajdują się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

loading