Powrót do Projekty edukacyjne

6. Comenius-archiwum

P r o j e k t  p a r t n e r s k i „C o m e n i u s”
2012 – 2014
Gimnazjum im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu w Karlinie

 

Międzynarodowa strona projektu: http://comenius-polarbears.wikispaces.com
Polska strona projektu: http://gimnazjum-karlino.manifo.com

 


 Misie polarne zagościły w gimnazjum w Karlinie

 „Musimy uznać ograniczoną zdolność ziemi do utrzymania nas. Musimy uznać jej kruchość. Nie możemy dłużej pozwalać na jej spustoszenie.” Ten fragment dokumentu ”Ostrzeżenie dla świata” (‘World Scientist Warming to Humanity’ 1992) podpisany przez 1500 wybitnych uczonych, stał się jednym z wielu źródeł inspiracji do napisania projektu pt. „Nasza ziemia wzywa o pomoc dla misiów polarnych”. Projektu, który w lutym 2012 roku Gimnazjum w Karlinie wysłało do programu LLP/Comenius. W czerwcu okazało się, że wniosek został zaakceptowany i w taki o to sposób – nasza szkoła została koordynatorem całego przedsięwzięcia, do realizacji którego włączyły się szkoły z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Bułgarii, Rumunii i Litwy.

mis_polarnyDlaczego misie polarne? Gdyż one są symbolem globalnego ocieplenia, które jest efektem działania zanieczyszczeń chemicznych, powodujących drastyczne zmiany zachodzące w naszym środowisku naturalnym. Ze względu na topnienie lodowców na biegunach – misie polarne wkrótce stracą dom… i nie tylko one…. wielu ludzi których domy zostaną zalane stanie się klimatycznymi uchodźcami, brakować będzie wody pitnej, wzrośnie ilość zachorowań ….
Wciąż mamy jednak czas aby zatrzymać te katastrofalne skutki jeśli potraktujemy ten problem poważnie i zmniejszymy swoje emisje CO2, które są jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. To dziś jest moment w którym musimy działać, aby zabezpieczyć naszą przyszłość i aby to nie była jedynie coroczna akcja organizowana 6 grudnia będącego Międzynarodowym Dniem Akcji na Rzecz Klimatu, nasze gimnazjum postanowiło poświęcić swój projekt zagadnieniom związanym z ochroną środowiska, zagrożeniami ekologicznymi oraz kształtowaniem właściwych postaw człowieka wobec przyrody w celu przywrócenia jej do stanu właściwego.
Projekt trwać będzie 2 lata od września 2012 do września 2014 i polegać będzie na współpracy 7 szkół partnerskich z różnych krajów a jego efektem końcowym będzie strona internetowa, międzynarodowy słownik zawierający słownictwomis_polarny_pomoc dotyczące ochrony środowiska w językach uczestników projektu, blogi uczniów, albumy ze zdjęciami ilustrującymi najpiękniejsze miejsca w naszych krajach, broszura na temat projektu oraz badań wody, powietrza i gleby. Ponadto, w projekcie pojawią się pokazy mody, wywiady, puzzle, ogród, przedstawienie teatralne, kolaż, rzeźby, wystawa prac, kapsuła czasu, wiersze, piosenki, bal przebierańców i inne atrakcje, które czekają na nas w Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Bułgarii, Rumunii i Litwie a których językiem przewodnim będzie język angielski.
Głównymi odbiorcami projektu są uczniowie wspomagani i koordynowani przez nauczycieli. Większość działań wymaga jednak współpracy angażującej całą społeczność lokalną, w związku z czym do realizacji projektu zaproszeni zostaną również rodzice naszych uczniów oraz nasze lokalne władze. Wszystkie nasze działania znajdziesz na stronie: http://gimnazjum-karlino.manifo.com

 Czym jest COMENIUS? … To jeden z czterech programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Program ma na celu:

  • promowanie współpracy międzynarodowej szkół i innych instytucji edukacyjnych w Europie.
  • wzmacnianie jakości i europejskiego wymiaru kształcenia uczniów i nauczycieli
  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

Informacje na temat programu Comenius dostępne są na stronie www.comenius.org.pl.

Koordynator projektu w ramach Programu Comenius – mgr Renata Piszak

Accessibility Toolbar

loading