Powrót do Nasza szkoła

Doradztwo Zawodowe

doradztwo_zawodowe_wiktor_woloszko1Usługi z zakresu doradztwa zawodowego
w Zespole Szkół w Karlinie

W Zespole Szkół w Karlinie działa doradztwo zawodowe i edukacyjne, którym zajmuje się p. Beata Kadłubowska, doradczyni zawodowa. W ramach swoich usług oferuje uczniom Zespołu Szkół oraz ich rodzicom/opiekunom i wszystkim zainteresowanym:

  • spotkania, których celem jest przybliżenie świata zawodów, rynku pracy i warunków decydujących o wyborze zawodu i ścieżki kształcenia,
  • warsztaty skierowane do tych, którzy wybierają kierunek dalszej edukacji, kariery zawodowej,
  • badanie predyspozycji zawodowych w oparciu o standaryzowane testy,
  • udzielanie indywidualnych porad w sprawie wyboru kierunku kształcenia, wyboru zawodu,
  • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych: CV,
  • spotkania poświęcone metodom poszukiwania pracy.

Kontakt: 
Zespół Szkół w Karlinie

doradcakarlino@wp.pl

Accessibility Toolbar

loading