Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek 6 września na spotkania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:

16.00 – Spotkanie w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury dla rodziców uczniów zamieszkujących internat (wraz z młodzieżą) – wejście przez Internat Zespołu Szkół w Karlinie​

16.30 – Zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas pierwszych (w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury) 

​17.00 – Spotkania z wychowawcami klas

Granty PGR-przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do programu

Plakat promujący Granty PGR. Wsparcie dzieci wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W dniu 02 września 2022r. w godzinach 12:00 – 14:00 podczas pikniku szkolnego w Zespole Szkół w Karlinie będzie wydawany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zapraszamy osoby uprawnione (rodzice, osoby pełnoletnie), które złożyły komplet dokumentów do podpisania umowy
i odbioru sprzętu. Do zawarcia umowy niezbędne będzie posiadanie dokumentu tożsamości.

Reprezentantami osób niepełnoletnich w imieniu których zostaną podpisane umowy darowizny są osoby, które złożyły
i podpisały wniosek o zakup sprzętu komputerowego (matka, ojciec, opiekun lub kurator ucznia).

Uczniowie będący osobami pełnoletnimi podpisują umowy darowizny i odbierają sprzęt we własnym imieniu. Dotyczy to również dzieci w imieniu których wniosek złożyli rodzice/opiekunowie prawni, ale uzyskały one pełnoletność w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a odbiorem sprzętu. W tych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji
konkursowej podczas odbioru sprzętu.

Osoby, które nie odbiorą w tym czasie sprzętu mogą to zrobić w Zakładzie Oświaty w Karlinie  przy ul. Szymanowskiego 17  od dnia 05.09.2022r. w godz. 8:00 – 14:30.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Internat

Internat czynny od 31.08.2022 r. od godz. 15.00

Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy.

Szczegóły na stronie:
https://zskarlino.pl/?page_id=8277&fbclid=IwAR1inRheoB2bvQHobuBGtOmsj-j7_9kadhM6w-WH5IggWDAf4ZknU6iau_0

„POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”

Od października 2021 Zespół Szkół w Karlinie realizuje zajęcia w ramach przyznanego grantu w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia- zwłaszcza tych zdolnych z zainteresowaniami i pasjami, dla których nie zawsze znajdują się odpowiednie środki w budżetach szkoły.  

Teraz przyszedł czas na podsumowanie naszych działań. Wsparciem zostało objętych 59 uczniów, którzy w sumie uczestniczyli w 270 godzinach zajęć. Liczymy, że młodzież będzie niezwykle ciepło wspominać zajęcia ze swoimi nauczycielami.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”).

Tabela: zestawienie rodzaju i ilości zaplanowanych godzin oraz uczniów do wsparcia w Zespole Szkół w Karlinie

Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod aktywizujących młodzież z indywidualnym podejściem do ucznia oraz z wykorzystaniem posiadanej bazy. 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające zdolność uczenia się

Poniżej zdjęcia: zajęcia realizowane w ramach grantu „Pomorze Zachodnie: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – zajęcia rozwijające zdolności

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Wizyta na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej

25 maja 2022 roku uczniowie klas drugich naszego Technikum skorzystali z oferty, jaką dla szkół średnich przygotowali pracownicy Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Podczas spotkania wysłuchali dwóch wykładów badaczy zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi przestrzeni Internetu, bezpieczeństwa i weryfikacji umieszczanych tam informacji. Dr Krzysztof Kaczmarek z Katedry Studiów Regionalnych i Europejskich opowiedział o złudnej anonimowość w sieci, pokazał, jak łatwo jest stracić kontrolę nad naszą aktywnością w Internecie, stać się ofiarą oszustw i manipulacji. Młodzież dowiedziała się także, których stron należy unikać i jakich informacji o sobie lepiej nie zdradzać w wirtualnej rzeczywistości. Bardzo interesująca była również część zajęć poświęcona omówieniu mechanizmów związanych z powstawaniem fałszywych informacji. Drugi wykład poprowadził dr hab. Marek Górka, prof. PK z Katedry Nauk o Polityce i Administracji i wyjaśnił uczniom, jak rozpoznać oszusta w Internecie, omówił szczegółowo metody tych, którzy chcą nas oszukać, wskazał najpopularniejsze typy stron i portali, na których młodzież jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo oraz przygotował materiał do ćwiczeń, aby uczniowie spróbowali wykorzystać w praktyce zdobyte informacje i samodzielnie rozpoznać fałszywych i prawdziwych użytkowników sieci. W kontekście aktualnych wydarzeń i w obliczu faktu, że uczniowie poruszają się głównie w przestrzeni wirtualnej, a nadal mają problem z weryfikacją otrzymywanych tam informacji środowe zajęcia okazały się cennym i potrzebnym elementem wzbogacającym ich szkolną edukację. Przypominamy – o bezpieczeństwie w sieci należy pamiętać każdego dnia, jednak z powodu zbliżających się wakacji ta świadomość wydaje się być jeszcze bardziej pożądana. Uważajcie na siebie w sieci i pamiętajcie, że nikt z nas nie jest anonimowy, a nasza aktywność w przestrzeni Internetu może skutkować konsekwencjami ponoszonymi w świecie realnym.

dr Marta Jakubowska

Fotografia przedstawia młodzież siedząca na krzesłach w auli politechnicznej, w prawym górnym roku znajduje się prowadzący wykład, tuż nad nim znajduje się projektor, mężczyzna wyświetla jakie wrażliwe teksty pozostawiać.

Zawieszenie zajęć w dniu 30 maja 2022 roku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie z dnia 29 maja 2022, wszystkie zajęcia szkolne zostają czasowo zawieszone w dniu 30 maja 2022 roku ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Część pomieszczeń szkolnych oraz internatu została zalana w wyniku ulewnych opadów deszczu, wymaga osuszenia oraz sprawdzenia, czy instalacja elektryczna nie została uszkodzona.
Wychowawcy klas poinformowali uczniów oraz ich rodziców o zawieszeniu zajęć oraz o braku możliwości zakwaterowania w niedzielę w internacie. We wtorek 31 maja zajęcia powinny zostać wznowione.
W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół.

Zapraszamy na Spotkania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkania wychowawców z rodzicami.
Już w najbliższy wtorek 17 maja zapraszamy do Zespołu w Karlinie, zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Podczas spotkań z wychowawcami uzyskają Państwo informacje na temat bieżących osiągnieć Waszych dzieci oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych, a także planowanych stażach i praktykach zawodowych w ramach Projektu edukacyjnego „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!”

Plan lekcji od 04.05.2022

Zajęcia z grafiki komputerowej

Aby zostać grafikiem komputerowym nie trzeba mieć zdolności manualnych. Wystarczą umiejętności wykorzystania możliwości programów graficznych takich jak Adobe Photoshop czy Adobe Illustrator. Przez ostatnie lekcje na przedmiocie Projektowanie graficzne, uczniowie klasy ITG wykonali szereg grafik narysowanych tylko przy pomocy figur geometrycznych. Od tych urwisów i huncwotów i znanej postaci z gry komputerowej zaczęliśmy przymiarki do samodzielnego wykonania logotypów na kolejnych zajęciach. 

Rysowanie z wykorzystaniem gotowych kształtów (prostokątów, elips, gwiazd itp.) może być zaskakująco kreatywnym i satysfakcjonującym wyzwaniem, szczególnie jeśli wydaje Ci się, że nie umiesz rysować.  

loading