#Solidarni z Ukrainą

Drodzy PRZYJACIELE Zespołu Szkół w Karlinie!

W tym trudnym czasie dla naszych ukraińskich  sąsiadów, a tym samym naszych ukraińskich uczniów, doceniamy płynące do nas z wszystkich stron sygnały chęci pomocy i przejawy sympatii! Nigdy nie mieliśmy wątpliwości o wielkich sercach społeczności naszego regionu, a zwłaszcza naszej małej ojczyzny-Karlina.

Nasi ukraińscy uczniowie są wzruszeni wszystkimi przejawami solidarności z nimi i doceniają ogrom dobra, które ich tutaj spotyka.

Wraz z Włodarzami Karlina monitorujemy na bieżąco najważniejsze potrzeby naszych uczniów-te materialne i emocjonalne. Nawet jeżeli teraz są one zaspokojone, bo jeszcze mają oni środki finansowe, a od nas otrzymują wsparcie emocjonalne i opiekę psychologiczną, to musimy mieć świadomość, że w miarę przedłużania się, czy też eskalacji konfliktu – sytuacja może się drastycznie zmienić. I wtedy będziemy prosić Państwa o wsparcie w każdej postaci. Cieszymy się, że już teraz takie sygnały do nas dochodzą i za wszystkie OGROMNIE DZIĘKUJEMY!

W Gminie Karlino powstał zespół koordynujący konieczne formy pomocy dla potrzebujących z Ukrainy. W przypadku chęci dzielenia się dobrem zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod nr tel. 690 990 254 lub mailowo mgops@karlino.pl, a Państwa pomoc na pewno trafi również do naszych uczniów.

WAŻNE!

Nasi uczniowie to młode, odważne i zaangażowane osoby, które potrafią docenić to, co osiągają własną pracą, dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby teraz wesprzeć ich w postaci propozycji doraźnej pracy – w weekendy lub popołudniami to zachęcamy do kontaktu z nami tel. 535 986 126 (w godzinach pracy szkoły) lub mailowo: zskarlino@zskarlino.pl

Wszyscy liczymy na szybkie zakończenie konfliktu i wierzymy, że pokój wkrótce zapanuje na Ukrainie.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ💙💛Infolinia- bezpłatne wsparcie psychologiczne w języku ukraińskim, rosyjskim, polskim.

Grafika przedstawia hasło napisane drukowaną białą czcionką „#SOLIDARNI Z UKRAINĄ” wraz z grafiką przedstawiającą splecione dłonie w barwach flagi ukraińskiej – granatowo-żółtych na tle zdjęcia budynku Zespołu Szkół w Karlinie

Kolejne spotkanie partnerskie w ramach programu Erasmus+

W dniach 16-18.02 – nasi uczniowie wzięli udział w kolejnym już międzynarodowym spotkaniu, odbywającym się w ramach realizacji projektu Erasmus +, zatytułowanym „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities”. 
Tym razem, nasze spotkanie odbyło się w Czechach, gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z technologicznymi nowościami edukacyjnymi używanymi na co dzień w szkole w Pilźnie, zastosować te nowości w aplikacjach używanych w trakcie zajęć w fitness club oraz podczas zwiedzania dwóch wielkich i pięknych miast Pilzna oraz Pragi. Było to nasze kolejne spotkanie w Pilznie, bo wcześniej w maju 2021 roku uczestniczyliśmy w spotkaniach online.  

Naszą mobilność uatrakcyjniły wizyty w dwóch ważnych technologicznie dla naszych południowych sąsiadów miejscach. Ogromne wrażenie zrobiła na nas wizyta w Techmania Science Centre i jego Planetarium, gdzie przez doświadczenia przechodziliśmy przez różne działy nauki. Natomiast dodatkową, nietypową podróżą przez ostatnie stulecia, była wizyta w browarze, gdzie mogliśmy zaobserwować w jakim sposób przemiany technologiczne wpływały na procesy produkcyjne bardzo charakterystycznego dla tamtego regionu napoju. 
Całemu spotkaniu towarzyszyło poznawanie czeskiej kultury, českich knedličków oraz przemiła atmosfera. 

Dziękujemy naszym czeskim Gospodarzom, a zwłaszcza Ninie Scerbovej i Annie Arnetowej za wspaniałą gościnę! 

Więcej zdjęć z naszej wyprawy na naszym szkolnym FB!

Renata Piszak-Walczykowska
Justyna Syga

Zmiany w planie lekcji na okres 14-18.02.2022 r.

Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie na platformie TEAMS – zgodnie z obowiązującym planem lekcji
na II semestr

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią wicedyrektor – tel. 535 988 437

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca organizacji pracy w dniach 27-28 stycznia 2022 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy, 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.01.2022 roku następuje częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły. Nauczanie zdalne dotyczy przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych zawodowych w BSI i Technikum.  

Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu. 

Dołożymy starań, aby część przedmiotów zawodowych w technikum (tych z kształcenia praktycznego) uczniowie mogli realizować stacjonarnie w szkole, zgodnie z wytycznymi z ww. rozporządzenia.  Oczywiście w zajęciach w szkole mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

W najbliższy czwartek i piątek 27-28.01.2022 r. zajęcia będą odbywać zgodnie z tymczasowym planem, który przekazuję poniżej. 

Od 31.01.2022 do 13.02.2022 roku, zgodnie z harmonogramem, mamy przerwę zimową – ferie. 

O organizacji pracy po feriach poinformujemy po 10.02.2022 roku. 
W przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z Dyrektorem.

Grafika przedstawia tabelę na białym tle z informacjami na temat form pracy w dniach 27-28.01.2022 roku.

Informacje na temat możliwych rozwiązań znajdują się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

Nowy plan lekcji

Informacja Dyrektora Szkoły na temat organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie od 10 stycznia 2022 roku

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 10 stycznia 2022 roku przywrócone zostaje stacjonarne funkcjonowanie wszystkich oddziałów i internatu.  
Zakwaterowanie w internacie możliwe będzie od niedzieli 9 stycznia 2022 roku od godziny 18.00.  

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystkim nam zależy na zapewnieniu odpowiednich warunków pracy i funkcjonowania szkoły i internatu, stąd przypominam o przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz obowiązku stosowania się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wewnętrznych procedur.

Jednocześnie zobowiązuję wszystkich pracowników, uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły do przestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych, czyli z korzystania z maseczek na korytarzach szkolnych oraz na korytarzach i w aneksach kuchennych w internacie.
Obowiązek powyższy uregulowany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, ze zm.)
Obowiązkiem uczniów i wychowanków w internacie jest posiadać własne środki ochrony osobistej (w tym maseczki) i stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.   Zachęcam również do stosowania maseczek w każdej sytuacji, gdy zachowanie odpowiedniego dystansu jest niemożliwe, np. podczas zajęć szkolnych i w internacie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r   

Równocześnie przypominam, że najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania się rozprzestrzenianiu COVID-19 oraz zabezpieczenia siebie i najbliższych przed ciężkim przebiegiem choroby są szczepienia, do których wszystkich zachęcam.   

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo

Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.
Grantowe tło przez które przebija grupa uśmiechniętych uczniów w klasie. Czerwony piktogram z wizerunkiem plecaka i ikonką kalendarza z datą 10.01. Obok napis Powrót do nauki stacjonarnej kreska od 10 stycznia 2022 r.

Justyna Syga

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na dzisiejsze spotkania z wychowawcami ONLINE. Godziny spotkań poniżej. Logujemy się na konta dzieci.

Obraz przedstawia zestawienie godzin zebrań klasowych. Po prawej stronie znajduje się zdjęcie budynku szkoły. W nagłówku czarną czcionką na białym tle znajduje się napis: SPOTKANIA Z RODZICAMI 21.12.2021 (online MS TEAMS)

Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania Zespołu Szkół od 20 grudnia 2021 roku

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, o zasadach pracy Zespołu Szkół w Karlinie od poniedziałku 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia:

  1. Szkoła przechodzi na tryb kształcenia za pomocą technik na odległość (nauczanie zdalne) na platformie MS TEAMS. Nauczanie zdalne dotyczy większości zajęć szkolnych.
  2. Dla uczniów klasy IV TM zostaną zorganizowane konsultacje przed egzaminem zawodowym – pierwsze już 22 grudnia 2021 roku o godz.9.00, natomiast terminy konsultacji maturalnych zostaną ustalone w porozumieniu z wychowawcą
  3. Kursy teoretyczne dla uczniów BSI będą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, zgodnie z informacjami przekazanymi przez placówki prowadzące turnusy kształcenia zawodowego teoretycznego.
  4. Uczniowie BSI- młodociani pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze u swoich pracodawców, o ile nie występują tam zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  5. Funkcjonowanie internatu jest zawieszone od 22.12. 2021 do 09.01.2022 roku.
  6. Uczniowie, którzy mają problem ze sprzętem komputerowym proszeni są o zgłoszenie to wychowawcom i ustalenie terminu odbioru sprzętu. Komputery użyczane są na wniosek rodzica/opiekuna i po podpisaniu umowy z dyrektorem, dlatego konieczna jest wizyta rodzica w szkole. 
  7. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, nie  będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, będą mieli taką możliwość w szkole. Proszę o kontakt z wychowawcą.
  8. Zajęcia rewalidacyjne i z pomocy pedagogiczno-psychologicznej mogą być prowadzone w kontakcie bezpośrednim w szkole – w celu ustalenia form pomocy proszę kontaktować się indywidualnie z wychowawcami.  

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania z rodzicami w formule online przez dostępy uczniów. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

Obrazek przedstawia grafikę: kontury postaci przed ekranem komputera i wyświetlająca się na ekranie oraz tekst: „Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym”. Tło jest białe, a większość tekstu w kolorze czarnym poza: 20, 9, systemem zdalnym, które są napisane czerwoną czcionką.

Poznańskie i nadmorskie pyry razem… czyli my w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”

W dniach 08-09.12.2021r, grupa uczniów z trzecich klas Zespołu Szkół w Karlinie wzięła udział w dwudniowej wycieczce do Poznania, zorganizowanej dzięki dofinansowaniu z ministerialnego przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Poważnemu zwiedzaniu zabytków narodowych, takich jak Historyczny Stary Rynek, Muzeum Sztuk Użytkowych, Etnografii, Powstania Wielkopolskiego, Bambrów czy też Ogrodu Botanicznego i Palmiarni, towarzyszyły warsztaty zatytułowane „Barwne życie fotografii”. W ramach zajęć pozaszkolnych, uczniów czekała ucieczka z Escape roomu zlokalizowanego w Szkole Magii, pranie pieniędzy i skoki w górę łóżka w Muzeum Szczęścia i Iluzji, wieczór z grami w Cybermachine, Zorro podający serniczek w Meksykanie oraz jarmark bożonarodzeniowy z karuzelami. Fajna grupa, świąteczny czas, pełno koziołków wkoło oraz liczne atrakcje sprawiły, iż wszyscy nie tylko świetnie się razem bawili ale i wrócili do domu z niezapomnianymi wrażeniami. Opiekunowie p. Renata Piszak-Walczykowska oraz p.Kevin Ćwiek byli pod wrażeniem kultury osobistej oraz zdyscyplinowania grupy, której dziękują za miłą atmosferę i ciekawie spędzone wspólnie dwa dni.
Więcej zdjęć i filmik z wyjazdu na naszej stronie Facebooka oraz #PoznajPolskę #zskarlino #karlinomamoc

Kolaż 3 zdjęć przedstawia na górze dwie klasy trzecie a i b osobno z opiekunem panem Kevinem, natomiast zdjęcie na dole pokazuje całą grupę z opiekunką panią Renatą.

Renata Piszak-Walczykowska

WYCIECZKA DO WARSZAWY

Dnia 06.12.2021 roku wyruszyliśmy na dwudniową wycieczkę do Warszawy. Wyjazd przygotowaliśmy w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Celem naszej wycieczki było poznawanie istotnych miejsc oraz wydarzeń związanych z historią Polski – ważnych dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Nasza grupa liczyła 24 osoby. Opiekę nad grupą sprawowało dwóch opiekunów.

Wycieczkę rozpoczęliśmy zbiórką o godzinie 2.45. O godzinie 3.00 wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż do stolicy Polski. Na miejsce dotarliśmy o godzinie 10.00, gdzie czekał już na nas przewodnik p. Janusz Kępka, który zajął się naszą grupą. Ze względu na obostrzenia podzielono nas na dwie grupy i rozpoczęliśmy zwiedzanie z przewodnikami Muzeum Powstania Warszawskiego. Ogromne wrażenie na nas wywarł stalowy monument, którego ściany pokrywały daty kolejnych dni powstania i ślady po pociskach, a z wewnątrz dobiegało brzmienie bijącego serca, które symbolizuje życie Warszawy w 1944 roku. Wprowadzeni w tematykę II wojny światowej pod kierunkiem przewodnika
p. Ewy Ter-Tatewosjan podążyliśmy pod fragment MURU GETTA Warszawskiego. Następnie udaliśmy się do Parku Świętokrzyskiego, gdzie wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia na tle Pałacu Kultury i Nauki oraz przewodnik opowiedział nam i pokazał jeden z najnowszych warszawskich pomników – pomnik Janusza Korczaka z dziećmi. Uczniowie zobaczyli również współczesną Warszawę: najnowsze wieżowce i stacje metra. Około godziny 14.00 pojechaliśmy zwiedzać Stare Miasto. Spacerowaliśmy z przewodnikiem po Placu Zamkowym, widzieliśmy Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski – z zewnątrz, Barbakan, pomnik Małego Powstańca oraz dotarliśmy do Rynku Starego Miasta.

Grupa uczniów ZSKarlino przy pomniku Małego Powstańca, znajdującym się przy ulicy Podwale u zbiegu z ulicą Wąski Dunaj, przy zewnętrznym murze obronnym Starego Miasta w Warszawie.

W centrum miasta zjedliśmy obiad i pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Wizyta tam pozwoliła nam zobaczyć na żywo i w praktyce wiele zjawisk, m.in. z dziedziny biologii, fizyki, geografii i chemii. Wyczerpani po nocnej podróży oraz po intensywnym zwiedzaniu udaliśmy się na nocleg do hotelu. Po krótkim odpoczynku wraz z opiekunami postanowiliśmy spojrzeć na Warszawę nocą. Następnego dnia w mroźny poranek wybraliśmy się do Łazienek Królewskich, gdzie na terenie parku podziwialiśmy pomniki, rzeźby, architekturę i przyrodę. Zwiedziliśmy Starą Oranżerię i Pałac Na Wyspie. Stamtąd wyruszyliśmy do Zamku Królewskiego. Po drodze, na Placu Piłsudskiego byliśmy świadkami zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy wnętrze zamku. Mieliśmy również niepowtarzalną okazję podziwiać dzieło wypożyczone z prywatnej kolekcji Portret Anny Austriaczki Petera Paula Rubensa. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i zadowoleni z pobytu wróciliśmy do domu.

Grupa uczniów ZSKarlinow przy secesyjnym pomniku Fryderyka Chopina w parku Łazienkowskim w Warszawie,

Emilia Marunowska

loading