EKOPRACOWNIA w Zespole Szkół w Karlinie

Nasza placówka przystąpiła do pilotażowego projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i jako jedna z niewielu w regionie otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 75 tys. złotych na Ekopracownię – pracownię odnawialnych źródeł energii!

Tablica informacyjna dotycząca wysokości dofinansowania projektu, jego nazwy oraz zawierająca logotypy instytucji zaangażowanych w finansowanie projektu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Accessibility Toolbar

loading