Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie

Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie. Od wielu lat nasi uczniowie zasiadają w tym ważnym organie oraz inicjują i angażują się w wiele wydarzeń w naszej gminie. Jako wolontariuszy mogliście spotkać naszych Radnych na wielu gminnych imprezach i uroczystościach. Zachęcamy do zaangażowania się budowania naszej małej lokalnej Ojczyzny i poprzez taką aktywność prezentowanie swojego patriotyzmu.

Informujemy, że Zespół Szkół w Karlinie jest okręgiem wyborczym dla wszystkich kandydatów do MRM w Karlinie będących:

  1. uczniami Technikum w Karlinie lub Branżowej Szkoły I stopnia w Karlinie
  2. uczniami innych szkół ponadpodstawowych, ale zamieszkujących Gminę Karlino

    Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Miejskiej uczniów spełniających powyższe kryteria zachęcamy do kontaktu z opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej – Panią Elżbietą Niedzielską lub Panem Ireneuszem Tyborskim.

Poniżej załączamy wszystkie dokumenty regulujące aktualne wybory.

Młodzieżowa Rada Miejska w Karlinie to organ mający charakter konsultacyjno-doradczy. Młodzież zasiadająca w radzie poprzez wspólną debatę może zgłaszać swoje pomysły oraz inicjatywy, które w efekcie przyczynią się do strategicznych, realnych działań na rzecz swoich rówieśników.

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy są wybierani  przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych w szkołach na terenie danego okręgu. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.

Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie należy m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży oraz podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży.

loading