LISTOPAD MIESIĄCEM KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH

W listopadzie odbywa się wiele konkursów, w tym matematycznych. Uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, na szczególną uwagę zasługują dwa konkursy.
Pierwszy, to ogólnopolski konkurs matematyczny „Matematyka i pieniądze 2023” organizowany przez Akademię Młodzieżową.

„Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 13-19 lat z całej Polski. Polega na odpowiedzi na 8 zagadek matematycznych przedstawionych w krótkich filmikach, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku i kanale YouTube Telewizji AM. Wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 8 pytań w najkrótszym czasie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: ttps://www.akademiamlodziezowa.pl/matematyka/zapisz-sie/ Filmy z pytaniami konkursowymi będą publikowane codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia 20.11.2023 r. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod filmem. Wraz z przesłaną odpowiedzią, system automatycznie zapisze czas jej przesłania. Zapisany czas będzie podstawą przygotowania rankingu uczestników przez komisję konkursową. Wygrywa ta osoba, która wyśle poprawne odpowiedzi na wszystkie 8 pytań w najkrótszym czasie”.
Szczegółowe informacje na stronie https://www.kuratorium.szczecin.pl/rodzice-i-uczniowie/innekonkursy-i-olimpiady/ogolnopolski-konkurs-matematyczny-matematyka-i-pieniadze-2023/
Drugi konkurs, to Ogólnopolski Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego, edycja 2023/2024 organizowany przez Wojskową Akademię Techniczną. Celem Konkursu jest: propagowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów oraz ujawnianie młodych talentów; umożliwienie zweryfikowania własnego poziomu wiedzy i umiejętności przez uczniów oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki; promocja społeczności szkół oraz samorządów terytorialnych biorących udział w Konkursie; popularyzowanie wiedzy o generale Sylwestrze Kaliskim; zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi.
Podstawę i zakres konkursu wyznaczają obowiązujące w bieżącym roku szkolnym wymagania do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Konkurs składa się z dwóch etapów, polegających na rozwiązywaniu zadań matematycznych przygotowanych przez Komisję Konkursową. Etap szkolny odbędzie się 1 grudnia 2023 r. Informacje, regulamin konkursu i dwa zbiory zadań na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ogolnopolski-konkurs-matematyczny/
Zainteresowane osoby konkursem WAT zgłaszają chęć udziału w konkursie do nauczyciela matematyki do 15 listopada 2023 r.

Accessibility Toolbar

loading