„POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE”

Od października 2021 Zespół Szkół w Karlinie realizuje zajęcia w ramach przyznanego grantu w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów potrzebujących wsparcia- zwłaszcza tych zdolnych z zainteresowaniami i pasjami, dla których nie zawsze znajdują się odpowiednie środki w budżetach szkoły.  

Teraz przyszedł czas na podsumowanie naszych działań. Wsparciem zostało objętych 59 uczniów, którzy w sumie uczestniczyli w 270 godzinach zajęć. Liczymy, że młodzież będzie niezwykle ciepło wspominać zajęcia ze swoimi nauczycielami.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020”).

Tabela: zestawienie rodzaju i ilości zaplanowanych godzin oraz uczniów do wsparcia w Zespole Szkół w Karlinie

Zajęcia realizowane były z wykorzystaniem metod aktywizujących młodzież z indywidualnym podejściem do ucznia oraz z wykorzystaniem posiadanej bazy. 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia rozwijające zdolność uczenia się

Poniżej zdjęcia: zajęcia realizowane w ramach grantu „Pomorze Zachodnie: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” – zajęcia rozwijające zdolności

Zajęcia z doradztwa zawodowego

loading