Zawieszenie zajęć w dniu 30 maja 2022 roku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie z dnia 29 maja 2022, wszystkie zajęcia szkolne zostają czasowo zawieszone w dniu 30 maja 2022 roku ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Część pomieszczeń szkolnych oraz internatu została zalana w wyniku ulewnych opadów deszczu, wymaga osuszenia oraz sprawdzenia, czy instalacja elektryczna nie została uszkodzona.
Wychowawcy klas poinformowali uczniów oraz ich rodziców o zawieszeniu zajęć oraz o braku możliwości zakwaterowania w niedzielę w internacie. We wtorek 31 maja zajęcia powinny zostać wznowione.
W załączeniu Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół.

loading