Tradycyjnie, uczniowie w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie

Wizyty młodzieży Zespołu Szkół w koszalińskim teatrze stały się już tradycją!

W tym roku szkolnym zaczęliśmy od uczestnictwa w intelektualnej „podróży po życiu”. 7 października uczniowie z klas: LO, ZSZ i gimnazjalnych pod opieką p. Grażyny Chwieduk i p. Adriany Kaszuby obejrzeli w BTD w Koszalinie spektakl „Ony”. Sztuka przedstawia historię młodego chłopca uwikłanego w trudną sytuację rodzinną, który w towarzystwie poznanej po drodze Księżniczki, przemierza świat w poszukiwaniu swojego ojca. Na drodze tytułowego „Onego” staje ponad 50 bohaterów: prawdziwych i wymyślonych, ludzi, zwierząt i przedmiotów. W założeniu reżyserki spektaklu, Aliny Moś-Kerger, „Ony” to: „opowieść dla młodych ludzi u progu dorosłości, wymagająca od nich wysiłku intelektualnego i umiejętności rozszyfrowywania zaskakujących gierek słownych. Niewątpliwie, doświadczyliśmy tego wysiłku. Musieliśmy się zmierzyć z metaforyka i symboliką tej sztuki, ale warto było uczestniczyć w tej intelektualnej przygodzie-wędrówce, spróbować „poczytać” ją na różnych płaszczyznach.

Grażyna Chwieduk
Adriana Kaszuba

Zachodniopomorskie spotkania w Bibiliotece+

SONY DSC8 października 2014 roku uczniowie klas I c i II c gimnazjum pod opieką pani Krystyny Krasińskiej i pani Renaty Jaguścik mieli okazję uczestniczyć w spektaklu pt. Być kochanym według wierszy Jana Twardowskiego. Spektakl został wystawiony w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Karlinie w ramach Zachodniopomorskich spotkań w Bibliotece +. Autorką scenariusza i jednocześnie główną występującą była pani Anna Gielarowska. Oprawę muzyczną na gitarze klasycznej zapewniła pani Kornela Arwicz-Sienicka.

Pani Anna Gielarowska jest aktorką, pedagogiem i mgr lic. teologii, pani Kornela Arwicz-Sienicka natomiast jest gitarzystką, dr hab. prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Uczniowie mieli okazję usłyszeć wiersze ks. Jana Twardowskiego przy niezwykłej muzycznej oprawie. Wyrecytowane zostały między innymi wiersze: Sprawiedliwość, Nic nie wiedzieć, Spotkanie, Samotność. W przedstawieniu wykorzystano także fragmenty utworów Leo Brouwera, Stanleya Myersa, Franza Schuberta, Francisco Tarregi. Było to niezwykłe artystyczne przeżycie, jakie nie zdarza się często.

Po spektaklu pani Anna Gielarowska zaprosiła młodzież do obejrzenia filmu dokumentalnego Szczecińskie ślady księdza Jana nakręconego tuż po śmierci księdza Jana Twardowskiego. Obraz był poruszający i zawierał wiele ciepłych myśli i wspomnień o tym wspaniałym poecie.

Uczniowie byli pozytywnie zaskoczeni tym, co mieli okazję obejrzeć, choć przyznawali, że poezja jak zwykle okazała się nie być łatwa w odbiorze. Przyznają jednak zgodnie, że tak zaprezentowane aktorsko teksty zyskują na wartości i przejrzystości.

 

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw Świętujemy

W ramach Europejskiego Tygodnia Małych Średnich Przedsiębiorstw uczniowie klasy I ZSZ oraz gimnazjaliści, którzy zamierzają kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej oraz technikum, uczestniczyli 1 października 2014 r. pod opieką p. Adriany Kaszuby, nauczycielki języka polskiego i doradczyni zawodowej, oraz p. Magdaleny Malińskiej, pedagog szkolnej, w obchodach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Białogardzie w ramach w Dni Otwartych Inkubatora Technologicznego.
Byliśmy uczestnikami prezentacji „Model Wsparcia przedsiębiorczości” i kierunki jego rozwoju, zwiedziliśmy Inkubator Technologiczny i przedsiębiorstwa w nim funkcjonujące: angielską spółkę „Valassis”, niemiecką spółkę „Kabel Technik Polska” oraz „Centrum Malowania Proszkowego”.
Zwieńczeniem naszego spotkania z różnymi aspektami życia gospodarczego był pobyt na strzelnicy.
Mieliśmy okazję zdobyć cenne informacje nt. wsparcia oferowanego przedsiębiorcom na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz w sprawie promowania przedsiębiorczości. Jako uczniowie zawodu, niebawem pracownicy, zdobyliśmy cenną wiedzę, którą wykorzystamy planując swoje życie zawodowe.
Już niebawem, troszcząc się o swój rozwój zawodowy, bo około 20 października, wybieramy się z p. A. Kaszubą do Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, aby uczestniczyć w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery, któremu przyświeca w tym roku hasło : Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?

Adriana Kaszuba

„Miasto 44”

W poniedziałek – 29 września 2014 roku – uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie wybrali się do kina Centrum w Białogardzie. 220 uczniów i 13 opiekunów pojechało obejrzeć film Jana Komasy pt. „Miasto 44” (więcej informacji o filmie: „Miasto 44” – Filmweb). Film zrobił ogromne wrażenie na młodzieży – wszyscy z kina wychodzili głęboko poruszeni. Jeszcze następnego dnia – podczas rozmów na lekcjach – uczniowie opowiadali o emocjach, jakie wywołał w nich w film. Wszyscy zgodnie powtarzali, że warto oglądać takie filmowe obrazy.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 26 września w naszej szkole odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięły udział 303 osoby uprawnione do głosowania – 287 uczniów i 16 nauczycieli. Oddano 284 głosy ważne. Decyzją wyborców przewodniczącą Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 została Karolina Bronowicka uczennica klasy III C. Jej zastępcą wybrano Julię Nizioł z I A. W skład zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą również: Wiktoria Góralczyk I D, Karol Górecki II A, Julia Popławska II A, Aleksandra Hryciów III A, Konrad Kleczkowski II LO.

Ilona Wielocha

Młodzież z Zespołu Szkół na Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży

Ostatnia sobota była dla młodych z naszej szkoły czasem szczególnym. Grupa kilkudziesięciu osób pod opieką p. Marzeny Czarnas i ks. Radosława Występskiego wzięła udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży. Czas szczególny, w którym każdy mógł przeżyć niezapomniane uniesienia i moc wzruszeń. Udział w takim spotkaniu nie ma sobie równych i każdemu szczerze polecamy.

Już dziś planujemy kolejny wyjazd…

 

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” w Zespole Szkół

Od wrkulturabezpieczeństwaześnia w Zespole Szkół realizowany jest program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Jest on adresowany przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, czyli LO i ZSZ.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Koordynatorem programu jest p. Adriana Kaszuba, odpowiedzialna za prowadzenie zajęć z ww. zakresu za pomocą przygotowywanego przez CIOP-PIB podręcznika i multimedialnego materiału edukacyjnego oraz publikacji wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto w programie przewidziane są spotkania z uczniami LO i ZSZ, które będą prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Adriana Kaszuba

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

Informujemy, że inaugurację nowego roku szkolnego 2014/15 rozpoczynamy 1 września 2014 r. (poniedziałek) Mszą Świętą o godz. 8.00 w Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie, a o godz. 9.00 spotykamy się na boisku naszej szkoły.

loading