Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Spotkanie dla rodziców uczniów przyjętych do Internatu

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie zaprasza rodziców uczniów zakwalifikowanych do zakwaterowania w internacie po raz pierwszy na spotkanie w najbliższy czwartek 27 sierpnia 2020 r. na godz. 16.30 do budynku szkoły – hol na I piętrze. Ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób uczestniczących w spotkaniu proszę, aby wraz z uczniem przybył jeden rodzic/opiekun prawny.

Przypominam o dostosowaniu się do obostrzeń – w szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku. Proszę przynieść swoje długopisy, niezbędne w celu podpisania umowy.

Pozostałych rodziców oraz naszych uczniów, którzy we wcześniejszych latach byli już zakwaterowani w naszym Internacie, zapraszam w czasie spotkania na aplikację TEAMS, gdzie poprzez konto ucznia będzie można zalogować się na spotkanie i w nim uczestniczyć.  Stosowne zaproszenia zostaną wkrótce wysłane na konta uczniów. Umowy z rodzicami uczniów wcześniej zakwaterowanych w internacie będą podpisywane podczas zakwaterowania. Wkrótce udostępnimy na naszej stronie w zakładce „DOKUMENTY” wzór umowy oraz oświadczenia, które uczniowie będą musieli posiadać w dniu zakwaterowania.

W przypadku problemów z uczestniczeniem w spotkaniu w formie stacjonarnej lub zdalnej prosimy o kontakt ze szkołą.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Ważna informacja od MEN i GIS

Na prośbę Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego przekazuję Państwu wspólny list zachęcający do podjęcia określonych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. Poniżej zamieszczam link do listu oraz strony Ministerstwa, gdzie mogą Państwo znaleźć stosowne informacje.

https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe

Jednocześnie zapewniam, że podejmujemy wiele działań, w tym opracowujemy stosowne procedury, aby zapewnić jak najbezpieczniejszy powrót młodzieży do szkoły 01 września. O wszelkich procedurach będziecie Państwo informowani w kolejnych dniach.

Dzień wolny

Informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. szkoła będzie nieczynna. Mamy wolne za sobotę 15.08. Zapraszamy od wtorku 🙂

Bezpieczne wakacje

Aby ten nadchodzący czas zasłużonego wypoczynku był spokojny i bezpieczny zachęcamy do zapoznania się informacjami Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz stosowania do znajdujących się tam zaleceń. Link do pakietu wskazówek zamieszczamy poniżej.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/rodzice-i-uczniowie/wypoczynek/bezpieczne-wakacje-2020-pakiet-informacyjny/

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej dotyczący praktyk zawodowych młodocianych pracowników

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem MEN (z 25 czerwca 2020r.) od poniedziałku 29 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia mają obowiązek wrócić do realizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Niestety nie ma jeszcze opublikowanych aktów wykonawczych, gdzie może to być szczegółowo uregulowane, dlatego zachęcamy do śledzenia strony Ministerstwa oraz naszej strony internetowej.

Uczniowie BSI – proszę pilnie skontaktować się ze swoimi pracodawcami, w celu ustalenia zasad powrotu do realizowania praktycznej nauki zawodu. Pamiętajcie również o ciągłym zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zasad dystansu społecznego.

Poniżej załączam link do komunikatu MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Justyna Syga

Ankieta dla rodziców dotycząca nauczania zdalnego

Szanowni Rodzice!

Prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam poznać Państwa zdanie na temat nauczania zdalnego w naszej szkole.

Organizacja Zakończenia Roku Szkolnego 2019/20

AKTUALIZACJA 25.06.2020!

Kochani Uczniowie!

Wierzymy, że jeszcze będziemy mieli wiele okazji do wspólnego świętowania, ale w tym roku szkolnym jego zakończenie niestety będzie inne. Chciałabym jednak, abyście mogli spotkać się z Waszymi wychowawcami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, do których już przywykliście.
Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań zespołów klasowych w dniu 26 czerwca 2020r. Bardzo proszę przestrzegać godzin przyjścia oraz wyznaczonych wejść do szkoły. W szkole oraz w jej pobliżu obowiązuje zakaz gromadzenia się.

W związku z organizacją egzaminów zawodowych wymuszających ograniczenie działalności szkolnego sekretariatu w dniach 22.06-02.07 – wszelkie pilne sprawy do załatwienia w sekretariacie proszę wcześniej umawiać telefonicznie.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI / ROZDANIE ŚWIADECTW

Godzinabiałe drzwi na wprost sekretariatu/
sala nr 3
  główne wejście
sala nr 5
wejście od strony boiska /internat/
sala rysunku technicznego
 
9:001 TM a1 TM b1 TG a
10:002 BSI1 TG b3 BSI
11:001 BSI b3 TM / 1 BSIa2 TM
  

UWAGA! Klasa I BSIc, III TM oraz uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca 2020, będą mieli taką możliwość na spotkaniach z wychowawcami we wrześniu 2020.

Przypominam o zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią- obowiązują takie same procedury, jak podczas konsultacji, czy egzaminów. Poniżej przypominam najważniejsze zasady.

1. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie objęty kwarantanną, który w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID, lub objętą obowiązkiem kwarantanny

2. W szkole obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – maseczka/przyłbica

3. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

4. Przed wejściem do szkoły oraz po wejściu do niej należy zachować dystans min. 1,5m od innych osób, unikamy podawania rąk na powitanie

5. Wychowawcy wręczają świadectwa w rękawiczkach

6. Przed i po spotkaniu z wychowawcą  nie wolno gromadzić się, należy udać się do domu zachowując zasady dystansu społecznego.

Zadbajmy, aby było naprawdę bezpiecznie.

Justyna Syga

Informacja Dyrektora na temat Harmonogramu przeprowadzenia Egzaminów Zawodowych

Drodzy Uczniowie!

Już w najbliższy wtorek 23 czerwca rozpoczynamy sesję egzaminów zawodowych od egzaminu teoretycznego – pisemnego.

Procedury (w tym związane z zapobieganiem COVID-19), harmonogram oraz wskazówki dotyczące zarówno egzaminu w części teoretycznej, jak i praktycznej znajdują się w zakładce: EGZAMIN ZAWODOWY na naszej stronie internetowej. Zachęcam do uważnego zapoznania się ze szczegółami tam przedstawionymi.

Przypominam, że egzamin pisemny odbywa się w wersji elektronicznej, czyli z wykorzystaniem naszych zasobów komputerowych – w tym roku w sali rysunku technicznego.
Wszyscy uczniowie przybywają na 30 minut przed godziną egzaminu! (Nie zapomnijcie o dowodzie osobistym/legitymacji, długopisie z czarnym wkładem, kalkulatorze prostym, rękawiczkach i maseczce).
Zaleca się zabranie TYLKO wyżej wymienionych przedmiotów.

Godzina wejścia do szkołyUCZNIOWIEWEJŚCIE DO SZKOŁYMIEJSCE OCZEKIWANIA NA EGZAMIN (instruktaż)
7.30III BSIWEJŚCIE OD BOISKA – INTERNATHol przed salą rysunku technicznego
11.30III TM UCZNIOWIE NR W DZIENNIKU 1 – 9WEJŚCIE OD BOISKA – INTERNATHol przed salą rysunku technicznego
11.30III TM UCZNIOWIE NR W DZIENNIKU 10 – 17GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY OD
UL. KS. BRZÓSKI

Sala nr 5

Zachowujemy zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem COVID-19
1.  Przy wejściu należy zdezynfekować ręce oraz złożyć odpowiednie oświadczenie (wzór poniżej)
2. Proszę bezwzględnie nie wnosić telefonów i innych niepotrzebnych przedmiotów na teren szkoły. Pracownik obsługi wyznaczy miejsce, gdzie będzie można pozostawić swoje rzeczy osobiste.
3. Przed, podczas i po egzaminie stosujemy się bezwzględnie do poleceń członków Zespołu Nadzorującego.  

Szczegółowy HARMONOGRAM EGZAMINÓW W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ znajduje się w zakładce dotyczącej egzaminów.

http://zskarlino.pl/?page_id=11021

Justyna Syga

loading