Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie

W okresie zawieszenia zajęć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego zapraszamy Państwa do korzystania z pomocy Poradni udzielanej w różnych formach pracy zdalnej.

Z naszymi psychologami, pedagogami i logopedami możecie Państwo kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej. Tą drogą można kontynuować już prowadzone wcześniej sprawy, jak i zgłaszać się po raz pierwszy, by uzyskać informacje i porady oraz wsparcie specjalistów.

Ponadto każdego dnia w poradni zorganizowany jest dyżur telefoniczny, podczas którego można uzyskać wsparcie w ramach interwencji kryzysowej, a także innego rodzaju porady i informacje oraz omówić wyniki przeprowadzonej diagnozy i uzyskać pomoc w złożeniu wniosku o wydanie opinii lub orzeczenia.

Ponadto na stronie internetowej PP-P w Białogardzie www.powiat- bialogard.pl, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie zamieszczać będzie materiały do wykorzystania w trakcie pracy z dziećmi w domu.

Z poważaniem 
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie
Bożena Pantoł

Zalecany kontakt z Poradnią za pomocą poczty elektronicznej: pppbialogard@poczta.onet.pl

Więcej informacji na stronie Poradni

http://www.ppp.powiat-bialogard.pl/

Informacja dotycząca organizacji kształcenia na odległość w ZS w Karlinie

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Od środy 25 marca 2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość. Przez ostatnie dni testowaliśmy różne możliwości i uczyliśmy się nowych umiejętności w oparciu o dostępne nowoczesne technologie, aby móc je skutecznie wdrożyć.

Zasady organizacji kształcenia na odległość, w tym sposobu i trybu realizacji zadań szkoły, monitorowania przyrostu wiedzy, oceniania, informowania rodziców i uczniów oraz dokumentowania działań szkoły zawarte są w załączniku do Zarządzenia nr 5/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie, które otrzymaliście Państwo na Wasze skrzynki w dzienniku elektronicznym oraz została udostępniona na naszej stronie internetowej w zakładce „Nasza Szkoła / Dokumenty”.

Liczymy na Państwa wsparcie i wyrozumiałość. Prosimy o wszelkie sygnały mogące usprawnić naszą pracę. Proszę pamiętać, że przyświeca nam troska o naszych Uczniów, bez których fizycznej obecności szkoła jest przeraźliwie pusta, a nasza praca nabiera zupełnie innego wymiaru. Prosimy, aby mieć pieczę nad bezpieczeństwem młodzieży w sieci, a my ze swojej strony zapewniamy, że materiały przygotowywane przez nauczycieli maksymalnie w 30% zakładają pracę przed monitorem (oczywiście nie dotyczy niektórych przedmiotów zawodowych).

Drodzy Uczniowie, cieszymy się, że pozostajecie z nami w stałym kontakcie i dzielnie wykonujecie zadania,
z którymi o wiele ciężej się zmierzyć niż podczas tradycyjnych zajęć z nauczycielem. Jesteśmy z Was dumni, że mimo wielu przeciwności staracie się odnaleźć namiastki normalności i wciąż liczymy na Waszą determinację w pogłębianiu wiedzy. Jesteśmy tutaj dla Was i śmiało wykorzystujcie wszelkie dostępne formy kontaktu. Pamiętajcie, że zdalne uczenie się to jest Wasze prawo, ale też obowiązek, a podejście lekceważące może doprowadzić do problemów z klasyfikacją.

Uczniowie klas I BSI, od poniedziałku ruszamy z kursami zawodowymi! Też w formie zdalnej, nie zapomnijcie powiadomić o tym Waszych pracodawców. Na Wasze adresy mailowe będziecie otrzymywali materiały i niezbędne wskazówki, do Waszej dyspozycji będzie też platforma edukacyjna. Gdybyście jednak zatęsknili za szkołą i nie chcieli nadrabiać zaległości po ukończeniu kursów, zachęcam aby całkowicie nie porzucać szkolnej aktywności ;).

Podczas zmiany organizacji pracy szkoły do dyspozycji Państwa, również w sposób zdalny, w godzinach swojej dotychczasowej pracy, jest pedagog szkolny Pani Magdalena Malińska – prosimy kontaktować się z wykorzystaniem komunikatora w ramach dziennika elektronicznego lub za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie KONTAKT

Wszelkie sprawy do załatwienia w sekretariacie szkolnym proszę poprzedzać uzgodnieniami za pomocą poczty elektronicznej: zskarlino@zskarlino.pl lub dyżurnym numerem telefonu: 690 990 856

Drodzy Pracodawcy,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 25 marca 2020 r. Zespół Szkół w Karlinie przechodzi na kształcenie na odległość. W związku powyższym prosimy, aby powrócić do wcześniejszego systemu i zadbać, aby dni szkolne były dniami wolnymi od praktyk. Kształcenie na odległość jest nie tylko prawem, ale teraz i obowiązkiem każdego ucznia.

Turnusy kształcenia zawodowego uczniów klas I Branżowej Szkoły I stopnia od najbliższego poniedziałku (tj. 30.03.2020) też będą odbywać się w formie zdalnej. Każdorazowo nasi uczniowie zostali zobowiązani do poinformowania Państwa o terminach kursów. W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.    

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Aktualizacja informacji dotyczącej funkcjonowania szkoły

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Przez ostatnie kilka dni staraliśmy się wdrażać elementy tzw. kształcenia na odległość. Od najbliższej środy 25 marca zostaje wprowadzony obowiązek realizowania podstaw programowych w zdalny sposób. Będzie to dotyczyło zarówno przedmiotów ogólnokształcących oraz kształcenia zawodowego, w tym również ustawicznych form kształcenia (tzw. kursów dla uczniów BSI).

Tak jak wielokrotnie mieliście Państwo okazję usłyszeć w doniesieniach medialnych zbliża się wielki sprawdzian dla polskiej szkoły. Niestety nie mieliśmy szansy odpowiednio wcześniej się do niego przygotować. Będziemy uczyć się nowych metod pracy w okolicznościach, które nie zapewniają komfortu pracy ani uczniom, ani nauczycielom, ale dołożymy starań, aby wypracować jak najlepszą płaszczyznę porozumienia. Liczymy na Waszą cierpliwość i wyrozumiałość oraz otwartość na zaproponowane przez nas rozwiązania. Zapewniamy, że przyświeca nam przed wszystkim troska o wprowadzenie namiastki normalności w tym otaczającym nas zamieszaniu i nie chcemy, aby nasi uczniowie odczuli tylko negatywne konsekwencje tej niezależnej od nas wszystkich sytuacji.

Mamy również świadomość, że sukces całego procesu zależy od efektywnej współpracy na linii szkoła-uczniowie-rodzice-organ prowadzący-pracodawcy.

Przez ostanie dni diagnozowaliśmy potencjalne problemy oraz poszukiwaliśmy sposobów poradzenia sobie z nimi. Nauczyciele weryfikowali dotychczas stosowane programy nauczania tak, aby jak najlepiej dostosować je do metod kształcenia na odległość. Musimy jeszcze dostosować nasz system oceniania do wymogów zdalnego nauczania. Organizując kształcenie na odległość dołożymy również wszelkiej troski, aby zapewnić przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, o co również apelujemy do Was Uczniowie.

O wszystkich decyzjach i przyjętych rozwiązaniach będziecie Państwo informowani dotychczasowymi kanałami, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a także systematyczne sprawdzanie komunikatora funkcjonującego w ramach dziennika elektronicznego. Zachęcamy, aby w przypadku jakichkolwiek problemów niezwłocznie nas informować.  

Drodzy Uczniowie, niewątpliwie najbliższy czas będzie też szansą dla Was, aby wykazać się zdecydowanie większą odpowiedzialnością za proces uczenia się, niż w przypadku metod tradycyjnej szkoły. Trzymamy za Was kciuki!

Liczymy, że wspólnie uda nam się wypracować jak najlepsze rozwiązania, które przyniosą zadowalające dla nas wszystkich efekty.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Informacja dla Słuchaczy Liceum dla Dorosłych w Karlinie

W związku z zawieszeniem zajęć materiały do samodzielnej pracy otrzymacie drogą mailową.

Zachęcamy do wizyty na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz OKE w Poznaniu dedykowanym maturzystom 🙂👨‍🎓

https://www.oke.poznan.pl/cms,108,arkusze.htm

Informacja Dyrektora Zakładu Oświaty w Karlinie

INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemicznym wydawanie bonów z racji przyznanego stypendium szkolnego, zostaje wstrzymane do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie

Teresa Plichta-Lessnau

Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły od dnia 16 marca 2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Informuję, że w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się  koronawirusa SARS-CoV-2 i w trosce o zdrowie wszystkich pracowników, od dnia 16 marca budynek szkoły będzie zamknięty. Zalecam, aby w pilnych sprawach kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej zskarlino@zskarlino.pl, lub pod numerem telefonu: 690 990 856 w godzinach pracy szkoły.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować poprzez dziennik elektroniczny, naszą stronę internetową oraz profil na FB.  

W odpowiedzi na apel MEN dotyczący pracy zdalnej podczas zawieszenia zajęć szkolnych, wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół będą komunikować się z uczniami za pomocą dziennika elektronicznego przesyłając różnego typu zadania lub linki do opracowanych przez siebie materiałów dydaktycznych. Proszę nie bagatelizować tej formy pracy, gdyż nikt z nas nie jest pewien jak długo ta sytuacja może potrwać. Zachęcam uczniów do regularnego uczestniczenia w tej formie aktywności, a także korzystania z rekomendowanych przez ministerstwo stron internetowych (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Justyna Syga

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca pracowników młodocianych

Drodzy Pracodawcy naszych Uczniów – młodocianych pracowników,

Poniżej przedstawiam informację zamieszczoną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zaleceniu rozważenia zwolnienia naszych uczniów – pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia praktyki zawodowej w czasie zawieszenia zajęć szkolnych. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów będziemy niezmiernie wdzięczni za rozważenie możliwych do wprowadzenia przez Państwa rozwiązań.

„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Justyna Syga

Informacja na temat zawieszenia zajęć

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Informuję, że od dnia 12.03 do 25.03 zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole. Internat również pozostanie zamknięty do odwołania. Uczniowie przebywający w Internacie proszeni są o zabranie swoich rzeczy osobistych, pościeli oraz wszystkich artykułów spożywczych.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia realizują praktyczną naukę zawodu u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Turnusy dokształcające (kursy) dla uczniów BSI, które miały rozpocząć się w przyszłym tygodniu tj. od 16.03 są zawieszone do odwołania.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani poprzez dziennik elektroniczny, stronę internetową szkoły i profil szkoły na FB, dlatego zachęcam do jej śledzenia.

Zalecamy, aby uczniowie unikali większych skupisk oraz zgromadzeń, aby ograniczyć ryzyko zakażenia lub przenoszenia wirusa. Nie jest to czas ferii, więc nauczyciele mogą komunikować się z uczniami zdalnie poprzez komunikator przesyłając różnego rodzaju zadania lub ćwiczenia. Zachęcam do śledzenia zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Justyna Syga

W pilnych sprawach zalecamy kontakt telefoniczny: 690 990 856 lub mailowy zskarlino@zskarlino.pl

Kontakt z nauczycielami lub wychowawcami możliwy jest poprzez i-dziennik.

W sprawach związanych z problemami dostępu do i-dziennika proszę kontaktować się z bezpośrednio z administratorem: idziennik@zskarlino.pl (w godzinach 8:00-16:00).

Poniżej zamieszczam link do Komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Młodzieżowe radne wojewódzkie

All-focus

Dwie uczennice naszego Zespołu Szkół, a jednocześnie radne Młodzieżowej Rady Miejskiej – Paulina Marcinkowska i Zuzanna Ostrowska – zostały radnymi Rady Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego! Rada Młodzieży WZ  jest ciałem konsultacyjnym powołanym przez Marszałka Województwa. Składa się z czterdziestu osób reprezentujących młodzież województwa zachodniopomorskiego. Rada wpływa na rozwój polityki młodzieżowej, stwarza możliwości nawiązywania współpracy, służy jako miejsce wymiany doświadczeń i opinii, a także wypracowuje rekomendacje młodzieży, które są następnie przekazywane władzom regionalnym, krajowym, instytucjom europejskim. Radni biorą udział w spotkaniach Rady – zwykle w Szczecinie (mniej więcej raz na kwartał lub częściej), a tym samym reprezentują głos swoich rówieśników na szczeblu regionalnym. Reprezentanci będą też w pierwszej kolejności zapraszani do udziału w projektach i warsztatach Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Ireneusz Tyborski

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – reprezentowali nas: Jakub Mieczkowski, Aleksandra Pietryka, Wysocka Wiktoria.

Jakub Mieczkowski zajął I miejsce i będzie reprezentował Zespół Szkół w następnym etapie turnieju w Tychowie.

Magdalena Malińska

loading