Marta Makaroyj

Author's posts

Internat

Internat czynny od 31.08.2022 r. od godz. 15.00 Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy. Szczegóły na stronie:https://zskarlino.pl/?page_id=8277&fbclid=IwAR1inRheoB2bvQHobuBGtOmsj-j7_9kadhM6w-WH5IggWDAf4ZknU6iau_0

Plan lekcji od 04.05.2022

Internat – ważne informacje!

Od 01 kwietnia 2022 r. stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 19,00 zł Numer konta, na który należy uregulować odpłatność za wyżywienie: Szkoła Podstawowa w Karlinie ul. Traugutta 2 78-230 Karlino Numer konta: 52 1020 2821 0000 1002 0119 4034 W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko wychowanka; wyżywienie – internat za miesiąc: …” Termin płatności: do 5 dnia …

Kontynuuj czytanie

Zmiany w planie lekcji na okres 14-18.02.2022 r.

Pozostałe klasy mają zajęcia zdalnie na platformie TEAMS – zgodnie z obowiązującym planem lekcji na II semestr Praktyczna nauka zawodu w BSI odbywa się zgodnie z ustaleniami z pracodawcami – uczniowie młodociani zobowiązani są świadczyć pracę, o ile u pracodawców nie występują sytuacje zagrażające ich zdrowiu.  Od 21 lutego 2022 r. wszyscy uczniowie wracają do …

Kontynuuj czytanie

Nowy plan lekcji

Certyfikat OSE

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Certyfikaty SSL oraz instrukcje ich instalacji na komputerach i urządzeniach przenośnych (tablety, smartfony) w sieci szkoły korzystającej z usług bezpieczeństwa OSE. Pamiętaj, że poprawna instalacja certyfikatów zagwarantuje możliwość prawidłowego i bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internet. Dla komputerów z systemem Windows 7,8,10 https://certyfikat.ose.gov.pl Dla komputerów z systemem MacOS https://certyfikat.ose.gov.pl Urządzenia mobilne (smartfony, tablety) https://certyfikat.ose.gov.pl

Granty PPGR – ważna informacja!

W związku ze zmianą wytycznych  w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych  w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia,  należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Osoby zainteresowane, prosimy o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające: 1. Fakt zatrudnienia …

Kontynuuj czytanie

Aktywna tablica

Przedłużamy termin naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

UWAGA! Przedłużony zostaje termin naboru wniosków (oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów szkół średnich) do projektu Granty PPGR – do 29 października 2021 r. do godz. 15.00.  Oświadczenia przyjmowane są  wyłącznie w Zakładzie Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17.  Oświadczenia do pobrania tutaj: http://zskarlino.pl/?p=18715

Dzień Papieża Jana Pawła II

Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie w 43 rocznicę wybory Kardynała Karola Wojtyły na papieża, postanowili przybliżyć swoim kolegom postać świętego Jana Pawła II. Uczniowie przygotowali prezentację o życiu Świętego a pieśń „Barka” tego dnia  rozbrzmiewała we wszystkich klasach.

Accessibility Toolbar

loading