Konkurs „Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie”

Regulamin konkursu

„Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie”

 • Organizatorem konkursu „Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie”  (dalej „Konkurs”) jest Zespół Szkół w Karlinie (dalej „Organizator”), z siedzibą przy ulicy Księdza Brzóski 6, 78-230 Karlino.
 • Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych chcących wyrazić swoją opinię (dalej „Uczestnik”).
 • Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

zaakceptowanie Regulaminu Konkursu,
– publiczne udostępnienie postu o Konkursie,
– polubienie fanpage Zespołu Szkół w Karlinie,
– przesłanie komentarza do postu w terminie do 18.06.2021r.

 1. Zadaniem Uczestników jest napisanie w krótkiej niebanalnej, oryginalnej formie opinii/ komentarza: Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie?
 2. Każdy Uczestnik może napisać dowolną liczbę komentarzy, ale jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną z nagród.
 3. Komentarz/opinia musi być napisana samodzielnie. Musi być pracą autorską. Nie może zawierać zwrotów powszechnie uważanych za wulgaryzmy.
 4.  Jeżeli w komentarzu zamieszczone będzie zdjęcie-wizerunek osoby, Uczestnik, przesyłając fotografię, zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku.
 5. Przesłane na Konkurs wpisy mogą być bezpłatnie wykorzystane przez Organizatora w celach związanych z promocją szkoły.
 6. Oceny i wyboru najlepszych wpisów dokona, powołana przez Organizatora, Komisja Konkursowa (dalej „Komisja”).
 7. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania 3 nagród.
 8. Nagrodami w konkursie są :
  organizer na biurko z wbudowanym wiatraczkiem, lampką i ładowarką do telefonu,
  bezprzewodowy głośnik z zegarem i radiem,
  bezprzewodowy głośnik bluetooth.
 9. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje poprzez wpis na Facebook-u, Instagramie. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie szkoły: www.zskarlino.pl, a laureaci otrzymają wiadomości prywatne o sposobie odbioru nagrody.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego Regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu.
 12. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.
loading