Lekcja historii i tolerancji

opowiesc o zydach1W czwartek 23 października odbyły się zajęcia dotyczące historii i tradycji polskich Żydów. Projekt został zrealizowany w związku z uruchomieniem w Warszawie Muzeum Żydów Polskich „POLIN”. Na zaproszenie muzeum uczniowie mogli za pośrednictwem łączy internetowych oglądać lekcje prowadzone w nowo otwartym obiekcie.
O godzinie 9.00 rozpoczęła się lekcja dla klas I gimnazjum. Tematyka zajęć była skoncentrowana wokół historii, tradycji i obyczajów ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Przewodnikami w czasie wirtualnego spaceru po salach muzeum  byli dwaj uczniowie jednego z warszawskich gimnazjów.
O godzinie 11.30 rozpoczęły się zajęcia dla uczniów liceum i szkoły zawodowej. Tym razem tematyka dotyczyła historii najnowszej – przemian społecznych w XIX w., holokaustu oraz relacji polsko-żydowskich po II wojnie światowej. Zajęcia prowadziły znane osobowości medialne – Maria Seweryn i Maciej Orłoś.
W obu przypadkach uczniowie z zainteresowaniem i uwagą obejrzeli przygotowane lekcje. Poza treściami merytorycznymi dotyczącymi historii i tradycji Żydów, niezwykle ważne było ogólne przesłanie tych zajęć, które miało wzmocnić poczucie tolerancji i szacunku dla odmienności. Przy okazji wszyscy mogli podziwiać nowoczesny, multimedialny i niezwykle ciekawy sposób prezentacji zbiorów muzealnych. Dzięki możliwościom współczesnej techniki wiele materiałów będących w zbiorach muzeum będzie można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych.

Daniel Wach

Accessibility Toolbar

loading