Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania Zespołu Szkół od 20 grudnia 2021 roku

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, o zasadach pracy Zespołu Szkół w Karlinie od poniedziałku 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia:

  1. Szkoła przechodzi na tryb kształcenia za pomocą technik na odległość (nauczanie zdalne) na platformie MS TEAMS. Nauczanie zdalne dotyczy większości zajęć szkolnych.
  2. Dla uczniów klasy IV TM zostaną zorganizowane konsultacje przed egzaminem zawodowym – pierwsze już 22 grudnia 2021 roku o godz.9.00, natomiast terminy konsultacji maturalnych zostaną ustalone w porozumieniu z wychowawcą
  3. Kursy teoretyczne dla uczniów BSI będą odbywać się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, zgodnie z informacjami przekazanymi przez placówki prowadzące turnusy kształcenia zawodowego teoretycznego.
  4. Uczniowie BSI- młodociani pracownicy świadczą pracę w pełnym wymiarze u swoich pracodawców, o ile nie występują tam zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  5. Funkcjonowanie internatu jest zawieszone od 22.12. 2021 do 09.01.2022 roku.
  6. Uczniowie, którzy mają problem ze sprzętem komputerowym proszeni są o zgłoszenie to wychowawcom i ustalenie terminu odbioru sprzętu. Komputery użyczane są na wniosek rodzica/opiekuna i po podpisaniu umowy z dyrektorem, dlatego konieczna jest wizyta rodzica w szkole. 
  7. Uczniowie, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności, nie  będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, będą mieli taką możliwość w szkole. Proszę o kontakt z wychowawcą.
  8. Zajęcia rewalidacyjne i z pomocy pedagogiczno-psychologicznej mogą być prowadzone w kontakcie bezpośrednim w szkole – w celu ustalenia form pomocy proszę kontaktować się indywidualnie z wychowawcami.  

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami. W przyszłym tygodniu odbędą się spotkania z rodzicami w formule online przez dostępy uczniów. Szczegółowe informacje przekażą wychowawcy.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-20-grudnia-do-9-stycznia-zajecia-w-szkolach-w-systemie-zdalnym

Obrazek przedstawia grafikę: kontury postaci przed ekranem komputera i wyświetlająca się na ekranie oraz tekst: „Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym”. Tło jest białe, a większość tekstu w kolorze czarnym poza: 20, 9, systemem zdalnym, które są napisane czerwoną czcionką.
loading