Spotkanie partnerskie Erasmus+

Zespół Szkół w Karlinie realizuje projekt edukacyjny: „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” finansowany przez program Erasmus+.
W dniach 15-17 września odbyło się we włoskim Benevento spotkanie partnerskie związane z ewaluacją dotychczasowych aktywności oraz planowaniem przyszłych działań.
Trudnych tematów było wiele, z uwagi na komplikacje wywołane przez pandemię koronawirusa. Poszukiwaliśmy nowych rozwiązań oraz poznawaliśmy platformę eTwinning.
Pozytywnie patrzymy w przyszłość i liczymy, że Projekt realizowany w partnerstwie polsko-czesko-hiszpańsko-włosko-tureckim przyniesie wiele pozytywnych efektów dla naszych szkół i krajów.
Dziękujemy naszym włoskim gospodarzom z Instituto Tecnico Industriale „G.B. Bosco-Lucarelli” za profesjonalne przygotowanie spotkania, a partnerom za otwartość i pozytywne podejście do proponowanych modyfikacji wdrażanego Projektu!
Już w październiku młodzież naszego technikum będzie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu projektowym. Tymczasem zapraszamy do krótkiej relacji z naszej wizyty!

Zespół Szkół w Karlinie has been implementing an educational project: „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” financed by the Erasmus + Program.
On September 15th-17th, a partnership meeting was held in Benevento, Italy. It was related to the evaluation of activities so far and the planning of future activities.
There were many difficult topics due to complications caused by the coronavirus pandemic. We looked for new solutions and got to know the eTwinning platform.
We look forward to future positively and hope that the Project implemented in the Polish-Czech-Spanish-Italian-Turkish partnership will bring many positive effects for our schools and countries.
We would like to thank our Italian hosts for professional preparation of the meeting, and partners for their openness and positive approach to the proposed modifications of the implemented Project!
Soon in October, the youth of our technical school will participate in the next project meeting. In the meantime, we invite you to a short report from our visit! Check our FB!

loading