Zaproszenie na zebranie z rodzicami

Zapraszam serdecznie na najbliższe spotkanie z rodzicami według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

grafika przedstawia harmonogram spotkań z wychowawcami we wrześniu 2021 r.


Proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza
godzin przybycia do szkoły i unikania większych skupisk w budynku i przed nim.
W szkole rekomenduje się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz zachowanie 1,5 m dystansu. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i udać się do wyznaczonych klas.

Justyna Syga

loading