ZAPROSZENIE DO TWORZENIA STRATEGII PAŃSTWA POLSKIEGO I WSPÓLNEGO DECYDOWANIA O PRZYSZŁOŚCI POLSKI

Dnia 25 marca o godzinie 17.00 poprzez platformę Zoom nasi uczniowie Daria Kozyra (2 TG a) i Norbert Bahr (2 TM a) wezmą udział w konsultacjach dla województwa zachodniopomorskiego organizowanych przez Piotra Mazurka Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

„Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego 
a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.”

Wydarzenie skupia przedstawicieli różnych środowisk – młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski. Celem konsultacji wojewódzkich jest wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomysłów, które zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym.

W trakcie konsultacji uczestnicy będą dyskutować nad  sprawami, które są najważniejsze dla młodego pokolenia Polaków. 

Dyskusje będą prowadzone w sześciu obszarach tematycznych:

  • edukacja i szkolnictwo wyższe 
  • rynek pracy i przedsiębiorczość
  • społeczeństwo obywatelskie i kultura
  • polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa 
  • zdrowie i sport 
  • ekologia i klimat.

Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”.

Życzymy naszym przedstawicielom owocnych obrad!

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

loading