Informacja Dyrektora Zespołu Szkół na temat funkcjonowania szkoły od 22 marca 2021

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

Zgodnie z ostatnimi zmianami w funkcjonowaniu szkół informuję, że opublikowane rozporządzenie nie zmienia zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
Oznacza to, że uczniowie technikum uczestniczą w zajęciach praktycznych zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, a zajęcia teoretyczne oraz ogólnokształcące za pomocą technik kształcenia na odległość.
Natomiast uczniowie BSI kontynuują naukę zdalną w dni nauki szkolnej (w tym na kursach), a praktyki zawodowe realizują zgodnie z ustaleniami ze swoimi pracodawcami.

Pojawia się wiele sprzecznych doniesień prasowych, dlatego prosimy, aby weryfikować wiadomości z wiarygodnymi źródłami.
O zmianach będziemy niezwłocznie informować.  

Jednocześnie zapraszam na spotkania z wychowawcami w przyszłym tygodniu – oczywiście online na platformie MSTeams (zgodnie z harmonogramem – wtorek 23.03.3021r.)

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Justyna Syga

loading