Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie na temat bieżącego funkcjonowania szkoły

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie uczą się na dotychczas wprowadzonych zasadach.

Uczniowie BSI uczą się zdalnie oraz realizują praktyczną naukę zawodu w porozumieniu ze swoimi pracodawcami. Zgodnie z informacją otrzymaną z firmy Homanit, ich praktykanci-młodociani pracownicy są zwolnieni ze świadczenia pracy do końca marca.

Uczniowie Technikum uczą się zdalnie, a w wybrane dni tygodnia przychodzą na zajęcia praktyczne do szkoły-zgodnie z planem zajęć.
Uczniowie klas III TM, II TMa i II TMb w środy mają zajęcia na Politechnice Koszalińskiej, zgodnie z harmonogramem wyjazdów.

Uczniowie klasy IV TM uczestniczą w małych grupach w konsultacjach na terenie szkoły. Wychowawca monitoruje liczebność i składy grup. Uczniowie mogą wziąć udział w próbnej maturze na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem przekazanym przez CKE.

Wszystkie zajęcia dodatkowe, projektowe oraz z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej odbywają się zdalnie na platformie MS Teams.

Szkoła użycza sprzęt komputerowy niezbędny uczniom do nauki zdalnej. Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność mają trudności z realizacją nauki zdalnej w domu, po konsultacji z dyrektorem, uczestniczą w zajęciach stacjonarnie w szkole.

Przypominam, że do szkoły przychodzą jedynie uczniowie zdrowi, którzy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji domowej. Jeżeli któreś z obostrzeń dotyczy członków rodziny uczniów – nie mogą oni uczestniczyć w zajęciach. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z wychowawcami lub telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Justyna Syga

loading