Organizacja pracy w dniach 15 – 17 kwietnia 2019r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z przedłużającą się akcją protestacyjną informuję, że do przerwy świątecznej tj. do 17 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Karlinie odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów wymagających opieki.

Dodatkowo w dniu 16 kwietnia zapraszamy uczniów klasy maturalnej na konsultacje maturalne do godz. 12.30.

Justyna Syga

p. o. dyrektora

loading