Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

W związku z małą liczbą chętnych do Liceum Ogólnokształcącego,
klasa nie będzie utworzona.

Od 13.08 do 18.08.2020 r. osoby, które złożyły kopie dokumentów, potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły,  oryginału zaświadczenia z wynikami egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego.  

Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów zostaną skreślone z listy.

 19.08.2020 r. ogłosimy ostateczne listy przyjętych do szkoły.


Wypełnij wniosek online

Wypełniony i podpisany wniosek – w wersji papierowej – możesz przynieść  ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną


OFERTA SZKOŁY
WIRTUALNY SPACER
ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
INTERNAT
OFERTA SZKOŁY

loading