Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Wypełnij wniosek online

 
Po wypełnieniu wniosku online, rodzic/opiekun prawny, w terminie od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. musi zgłosić się do szkoły w celu podpisania papierowej wersji wniosku oraz dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną


OFERTA SZKOŁY
WIRTUALNY SPACER
ZAPLECZE DYDAKTYCZNE
INTERNAT

loading