Powrót do Egzaminy

Egzamin zawodowy

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

dla sesji czerwiec – lipiec 2019 r. 

30 sierpnia 2019 r. (piątek) 

loading