«

»

lis 09

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie III Kadencji

9 listopada 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie III Kadencji. Dzień wcześniej młodzi radni spotkali się z opiekunem MRM, Panem Zbigniewem Pawlikiem, by wyłonić przewodniczącego i jego zastępcę. Podczas sesji natomiast otrzymali powierzenia z rąk Burmistrza‬ Karlina, Pana Waldemara Miśko i odbyli sesję w obecności publiczności Zespołu Szkół w Karlinie.

Justyna Syga

loading