Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania szkoły od 18 stycznia 2021 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia do 14 lutego kontynuujemy naukę za pomocą narzędzi kształcenia na odległość- tryb zdalny nauki na platformie MS Teams (na dotychczasowych zasadach).

W obecnej chwili pracujemy nad zmianami w planie zajęć, aby w II półroczu umożliwić uczniom technikum uczęszczanie na zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym na terenie szkoły. Uczniowie będą mogli w małych grupach i rotacyjnie, uczestniczyć we wskazanych dniach w zajęciach praktycznych (1-2 dni w tygodniu).  

Przypominam, że do piątku 22 stycznia wciąż trwa I półrocze, dlatego do końca przyszłego tygodnia będą wystawione oceny ostateczne. Od 25 stycznia rozpoczynamy II półrocze i zacznie obowiązywać nowy plan zajęć, który wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej.

Uczniowie BSI, którzy rozpoczynają kursy zawodowe – na razie wszystkie zaplanowane kursy odbywać się będą zdalnie. Wychowawcy przekażą informacje na temat sposobów logowania na zajęcia.
Pozostali uczniowie BSI – uczą się zdalnie w dniach nauki szkolnej, a w dniach praktyk zawodowych są do dyspozycji pracodawców. Rozporządzenie MEN pozwala na realizację praktyk zawodowych, jeżeli u pracodawcy nie występują zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu w spółce Homanit, decyzją zarządu, zwolnieni są ze świadczenia pracy do odwołania.  

Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym, gdzie przekazujemy bieżące informacje.

Wciąż apelujemy o rozsądek i unikanie sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu się zakażeń. Wszyscy liczymy na szybki powrót do normalnego funkcjonowania szkoły.

Justyna Syga

loading