Egzamin zawodowy 12 – 16 stycznia 2021r.

Drodzy Uczniowie IV TM!

Rozpoczynamy sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Już jutro (wtorek 12.01.2021r.) egzamin pisemny, a w piątek i sobotę (15 i 16.01.2021r.) odbędą się egzaminy praktyczne.
Przypominam, że uczniowie zgłaszają się 30 min przed wyznaczoną godziną swojego egzaminu.
Egzamin pisemny odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzenia egzaminu w Pracowni Rysunku Technicznego – wejście od strony boiska przez internat.
Egzamin praktyczny (piątek-sobota) odbędzie się w Pracowni Mechatronicznej (nr 201) – wejście główne do szkoły, II piętro.

Nie zapomnijcie o:
– dowodzie osobistym,
– czarnym długopisie,
– kalkulatorze prostym,
– maseczce
oraz dodatkowo na egzaminie praktycznym o:
– ołówku,
– gumce,
– linijce,
– temperówce.

W trakcie egzaminów nie ma możliwości przemieszczania się po szkole. Dla zdających egzamin pisemny będzie udostępniona toaleta obok szatni, a w dniach egzaminu praktycznego – toalety na II piętrze.
Proszę stosować się do zaleceń pracowników ZS w Karlinie.

Każdy zdający składa oświadczenie o swoim stanie zdrowia, które będzie dostępne przed wejściem do sali egzaminacyjnej lub można pobrać je tutaj:

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa znajdują się na naszej stronie w sekcji „egzamin zawodowy” oraz poniżej:

Jednocześnie proszę pozostałych uczniów oraz interesantów, aby powstrzymać się od planowania wizyt w szkole, a zwłaszcza w sekretariacie w dniach egzaminów. Dziękuję za zrozumienie.

loading