Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca bieżącego funkcjonowania szkoły.

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Zespołu Szkół w Karlinie,

W związku z pogarszającą się sytuacją w kraju i naszym regionie związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przypominam o zaleceniu zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych w szkole, w sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu. Proszę, aby od poniedziałku 12.10.2020 r. wszyscy uczniowie przychodzili do szkoły wyposażeni w maseczki i stosowali się do obowiązujących w szkole procedur i zaleceń pracowników. W szkole i internacie wciąż obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 14/2019/2020 – zakładka: Nasza Szkoła/Dokumenty.

Jednocześnie wprowadzam nakaz zasłaniania ust i nosa podczas załatwiania wszelkich spraw w sekretariacie szkolnym.  Ponadto obowiązek zasłaniania ust i nosa nadal dotyczy hali sportowej (do momentu wejścia do szatni) oraz od poniedziałku (12.10.2020r.) drogi do i ze szkoły.

Ponawiam prośbę, aby ograniczyć wizyty w szkole osób trzecich do jedynie niezbędnych, zalecam korzystanie z drogi mailowej, telefonicznej lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Mieszkańcom Internatu przypominam o bezwzględnym zakazie odwiedzania się w pokojach oraz ograniczenia wizyt na innych piętrach do niezbędnego minimum (np. kontakt z wychowawcą).

Liczę na odpowiedzialność i zrozumienie dla wprowadzanych obostrzeń, którym przyświeca troska o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

loading