Nieznajomość prawa szkodzi

Dnia 6 listopada 2019 r. uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół  w Karlinie uczestniczyli w spotkaniu z panią Katarzyną Balczyńską – Kierownikiem Zespołu Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego  w Białogardzie.  Pani kurator poruszyła na nim kwestie związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Przytoczyła artykuły z dwóch najważniejszych aktów prawnych dotyczących nieletnich: Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Pani Katarzyna Balczyńska, dysponując ponad 20-letnim stażem pracy w charakterze kuratora zawodowego na naszym terenie, podawała przykłady dominujących motywów łamania prawa przez młodzież oraz najczęściej stosowanych przez sąd środków wychowawczych wobec nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się między innymi że, środki wychowawcze mogą być zastosowane zarówno wobec nieletnich, którzy przejawiają cechy demoralizacji, jak i tych nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, że osoba znieważająca funkcjonariusza publicznego (nauczyciel) z urzędu zostaje pociągnięta do odpowiedzialności karnej, umieszczanie wizerunku innej osoby w Internecie bez jej zgody wyśmiewanie i nękanie jest w Polsce zabronione Ustawą o ochronie danych osobowych i za to również grożą sankcje prawne, oraz że za jazdę bez uprawnień nieletni może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Nie zabrakło również informacji o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencjach prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, iż ich nie zawsze przemyślane działania mogą pociągną za sobą niemiłe konsekwencje prawne.

Bardzo dziękujemy Pani  kurator Katarzynie Balczyńskiej za jej czas i profesjonalizm.

Magdalena Malińska

loading