«

»

wrz 28

„Czy słowem można zranić?”

28.09.2018 r. odbyło się spotkanie młodzieży Zespołu Szkół z artystami: Jackiem i Michałem Musiatowicz poprowadzone
w formie słowno-muzycznej. W dużej części odnosiło się do konsekwencji złych decyzji podejmowanych przez młodych ludzi oraz zgubnych skutków uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, dopalacze, narkotyki). Poruszało kwestie poczucia własnej wartości, angażowania się w swoje zainteresowania i pasje, a także szacunku do rodziców i do siebie samych. Odwoływało się do wartości i słów wielkich Polaków: Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego.

Młodzież wraz z gronem pedagogicznym była pod wielkim wrażeniem spotkania z gośćmi i dziękując za wyjątkowe chwile życzy dalszych sukcesów w „otwieraniu serc”.

„I tylko Ty mnie, słodki Boże w opiece swojej zawsze mniej

Kilka serc otworzyłem być może, być może otworze jeszcze kilka serc…”

Spotkanie sfinansowane zostało ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sali widowiskowej Karlińskiego Ośrodka Kultury.

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych gości:

Jacek Musiatowicz – laureat nagrody Prezydenta RP za wybitną osobowość twórczą za 1997 r. Na rynku muzycznym
w Polsce istnieje już od 15 lat. To poeta, piosenkarz, muzyk. Autor tekstów do płyty min. Iwony Węgrowskiej czy Patrycji Markowskiej.

Michał Musiatowicz –  niezwykle utalentowany młody gitarzysta. Michała znamy z 10. edycji programu „Must Be The Music. Tylko Muzyka”, podczas którego zaprezentował swój talent gry na gitarze.

Magdalena Malińska

1. 2. 3. 4.

loading