Warsztaty „Poznaj, zrozum, zaakceptuj”

img_0159We wtorek 15 listopad 2016 roku specjaliści z Fundacji „Na przekór przeciwnościom” przeprowadzili wśród uczniów wybranych klas III gimnazjum warsztaty „Poznaj, zrozum, zaakceptuj”.  Zadanie publiczne finansowane jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Spotkania między innymi miały na celu, promocję zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie młodzieży zagrożonej depresją i samobójstwami, jednym słowem wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i narzędzia pomagające radzić sobie w trudnych sytuacjach. Warsztaty przeprowadziły pani Anna Piotrowska – psycholog oraz pani Dominika Siek-Głuszkiewicz – terapeuta zajęciowy, animator czasu wolnego. Z informacji zwrotnych otrzymanych zarówno od uczniów jak i pracowników fundacji wynika, iż warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem, dlatego też ustalono już termin kolejnych spotkań ze specjalistami fundacji, tym razem z klasami II gimnazjum.

Magdalena Malińska

Accessibility Toolbar

loading