Miejsce pamięci w Twojej okolicy

Dnia 1 kwietnia (piątek) dziewczęta naszej szkoły w ramach lekcji wychowania fizycznego uczestniczyły w grze terenowej „MIEJSCE PAMIĘCI W TWOJEJ OKOLICY” organizowanej przez uczniów naszego LO – Jakuba Popławskiego i Jakuba Andrzejczuka. Uczennice miały dotrzeć do 6 punktów wyznaczonych na mapie Karlina oraz odpowiedzieć poprawnie na podane pytania. Za każdą poprawną odpowiedź można było otrzymać 1 punkt, a w sumie 17 punktów. Najlepszą drużyną okazały uczennice z klasy III A. Dziękujemy wszystkim dziewczynom biorącym udział w grze, ich opiekunom oraz fotoreporterom Karolinie Bronowickiej i Jackowi Kosińskiemu za udokumentowanie gry.

Organizatorzy

loading