Delektujmy się pięknem Polszczyzny – Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej promują Język Polski

1W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i Miesiąca Języka Polskiego uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem p. Adriany Kaszuby i p. Renaty Piszak przeprowadzili 5 kwietnia 2016 r. otwartą lekcję języka polskiego. Spotkanie z mową ojczystą odbyło się już po raz drugi w tym semestrze w Naszej Szkole. Tym razem dla trzecioklasistów Gimnazjum Zespołu Szkół, którzy mieli okazję zapoznać się z ideą Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, przypomnieć sobie zasady poprawności językowej i je utrwalić (a przed zbliżającym się dla nich egzaminem gimnazjalnym to bezcenne). Ponadto uczniowie dowiedzieli się o bardzo ciekawych kampaniach społecznych: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, od 2012 r., i „Język polski jest ą-ę”, od 2013 r., które w Polsce promują dbałość o polszczyznę, jej poprawność, podnoszą świadomość językową, ugruntowują poczucie odpowiedzialności za nią i za bycie Polakiem. Prowadzący tę niecodzienną lekcję języka polskiego, podkreślali, że, aby nasz język nie wyginął lub nie stał się uboższy, powinniśmy mówić poprawnie, nie używać słów obcojęzycznych tam, gdzie mamy nasze piękne polskie odpowiedniki.

Uczniowie z klasy II i III ZSZ zaapelowali, abyśmy, jako użytkownicy języka polskiego, funkcjonując w akcji „Ocalić od zapomnienia” (polszczyznę), zainicjowanej przez Bibliotekę Śląską, promowali mowę ojczystą i codziennie starali się posługiwać nią poprawnie.

Otwarta lekcja Języka Polskiego stałą się również okazją, aby Gimnazjaliści poznali słownictwo zawodów, których uczą się uczniowie naszej ZSZ: profesji kucharza, fryzjera, montera maszyn i urządzeń, mechanika automatyka. Trzeba wiedzieć, że ten zawodoznawczy słownik powstał na lekcjach języka polskiego w klasach I i III ZSZ.

Adriana Kaszuba

loading