Młodzi z Karlina w sidłach nauki

         W dniach 21-22.05. dwudziestoosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Karlinie oraz dwudziestoosobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Karlinie udała się na XIII Bałtycki Festiwal Nauki do Borucina na Kaszubach, Gdyni oraz Gdańska. Z Karlina wyjechaliśmy ok. godziny 7:00, natomiast na miejscu byliśmy ok. godziny 13:00. Pierwszym punktem było zwiedzanie oraz uczestniczenie w wykładach na stacji limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego. Zobaczyliśmy tam tzw. ogródek meteorologiczny, prezentację o limnologii oraz Jeziorach Raduńskich, mieliśmy możliwość również udać się łodzią motorową na tratwę badawczą na Jeziorze Raduńskim Górnym, a także ujrzeć laboratoryjne metody badania wody pobranej z jezior i mechaniczne sposoby mierzenia przepływu wody. Po kilkugodzinnych zajęciach na stacji udaliśmy się do malowniczego ośrodka Adler położonego pod Stężycą, w którym spędziliśmy resztę dnia oraz noc.

         Następnego dnia z samego rana wyruszyliśmy w drogę do Trójmiasta, które było kolejnym punktem naszej wycieczki. Jako pierwszą obejrzeliśmy prezentację dotyczącą najciekawszych faktów o Bałtyku oraz wystawę wkładu Polski w światowe polarnictwo. Później uczestniczyliśmy w wykładzie o ichtiologii w świetle Morza Bałtyckiego, a także zobaczyliśmy realistyczne modele kilku z gatunków omawianych wcześniej. Ostatnim etapem naszego wyjazdu była wizyta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Dane nam tam było obejrzeć kilka fascynujących reakcji i poznać interesujące fakty oraz nieznane wcześniej informacje. Zwieńczeniem naszego udziału w Festiwalu Nauki był wykład p. dra Tomasza Plucińskiego o pirotechnice i niebezpieczeństwach z nią związanych. Powrót do Karlina niestety nie okazał się bezproblemowy – w Wejherowie musieliśmy zatrzymać się na przymusowy postój, ale do domu dotarliśmy ok. godziny 21:00.

„Ja-Ekonom”

 

loading