Kilka rad o tym, jak czytać poezję – lekcja otwarta języka polskiego

W miniony czwartek 25 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Karlinie odbyła się lekcja otwarta dla uczniów klas drugich gimnazjum. Była to lekcja języka polskiego, którą poprowadziła polonistka Renata Jaguścik. Lekcja ta, poza formą – odbyła się w auli dla dużej grupy uczniów – nie różniła się przekazywanymi treściami od lekcji odbywającej się w sali.

Cała lekcja podparta była środkami multimedialnymi – różnego rodzaju prezentacjami, co sprawiło, że choć forma lekcji była dość trudna – wykład podsumowany krótkim testem – uczniowie odnieśli sukces, odpowiadając na pytania testowe. Warto tu pamiętać, że temat lekcji nie należał do najłatwiejszych. Całe zajęcia były poświęcone niezwykłej mowie „ja” lirycznego, co sprawia uczniom często niemałe trudności. Zastosowane środki multimedialne spowodowały, że uczniowie z uwagą i skupieniem wysłuchali części wykładowej, a do części testowej podeszli z wyraźnym entuzjazmem i zaangażowaniem.

 Renata Jaguścik

loading