Razem w Zawodową Przyszłość BIS! – 2021/22

Kolejny rok realizacji projektu edukacyjnego „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!

Z uwagi na przedłużający się stan zawieszenia części działań szkolnych – w okresie wakacyjnych odbyła się jedynie część staży uczniowskich dla uczniów technikum. Dzięki bliskiej współpracy z największym lokalnym pracodawcą, pomimo pandemicznych obostrzeń, uczniowie odbywali je w „HOMANIT POLSKA Spółka z o.o. i Spółka” Spółka Komandytowa.

W obecnym roku szkolnym przewidziane są do realizacji:
– staże/praktyki zawodowe lipiec/sierpień 2022
– Szkolenie wykorzystania Pakietu Edukacyjnego CAD-edukacja opartego o oprogramowanie Solid Edge” – 3 grupy – rekrutacja p. Marta Małszyńska-Śmierciew
– szkolenie z obsługi wózków jezdniowych – 10 osób rekrutacja styczeń 2022 (w porozumieniu z pracodawcami Homanit i Kospel) – zgłoszenia dyrektor
– język branżowy – 6 grup- zgłoszenia do nauczycieli języków obcych
– indywidulane konsultacje z doradcą zawodowym – p. Magdalena Malińska i p. Maryla Sochacka
– pikniki naukowe oraz zajęcia laboratoryjne w porozumieniu z Politechniką Koszalińską!


Accessibility Toolbar

loading