Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
O dofinansowanie będzie się ubiegać Gmina Karlino na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz z załącznikami można składać:

  • w szkole/przedszkolu, do której uczęszcza uczeń lub  w Zakładzie Oświaty w Karlinie ( dot. uczniów zamieszkujących  w mieście lub gminie Karlino i uczęszczających do szkół podstawowych, „klas zerowych” i ponadpodstawowych na terenie miasta lub gminy Karlino),
  • w Zakładzie Oświaty w Karlinie (dot. uczniowie zamieszkujących w mieście lub gminie Karlino, uczęszczających do szkół poza terenem gminy).

 Termin składania oświadczeń: od 6 października 2021 r. do 22 października 2021 r.


Wymagane dokumenty:

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do w/w oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

loading